DOKUMENTACJA
OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 2
W GRUDZIĄDZU

ptaki na linie

Statut SOSW Nr 2 im. K.Kirejczyka

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia

Program Wychowawczo - Profilaktyczny

Program Wychowawczo - Profilaktyczny kontynuacja

Uchwała Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Grudziądzu z dnia 01.09.2022 r. w sprawie zmian w statucie