OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2

im. Kazimierza Kirejczyka
ul. Kasprowicza 4, 86-300 Grudziądz

tel. 56 4654323
e-mail: osw2grudz@poczta.onet.pl
dyrektor: Mariola Sokołowska

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 (Dz.U. z 2020r., poz.410) nasza placówka na dzień dzisiejszy funkcjonuje. Rodzice uczniów decydują o nieuczęszczaniu dzieci do szkoły.
Prosimy zastosować się do zaleceń WHO /Światowej Organizacji Zdrowia/, Głównego Inspektora Sanitarnego, komunikatów rządowych
i samorządowych.
Poniżej zamieszczamy list Prezydenta Grudziądza.

LIST PREZYDENTA GRUDZIĄDZA DO RODZICÓW - ZALECENIA W SPRAWIE ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM.

ORGAN PROWADZĄCY: GMINA-MIASTO GRUDZIĄDZ
ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz
tel. 56 4510200
e-mail: sekretariat@um.grudziadz.pl


P A R T N E R Z Y.....S Z K O Ł Y:

...... ...... ...... ...... ......Jeśli chcesz do nas napisać - kliknij powyżej