OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2

im. Kazimierza Kirejczyka
ul. Kasprowicza 4, 86-300 Grudziądz

tel. 56 4654323
e-mail: osw2grudz@poczta.onet.pl
dyrektor: Mariola Sokołowska

Informacja Dyrektora SOSW Nr 2 im. Kazimierza Kirejczyka w Grudziądzu w związku z rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020r.
W dniach od 01.06.2020r. do 07.06.2020r. nadal obowiązuje nauczanie w systemie zdalnym, które jest obowiązkowe dla każdego ucznia. Dodatkowo zapewniono możliwość zorganizowania dla uczniów konsultacji indywidualnych lub grupowych ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.
Proszę zainteresowanych rodziców niepełnoletnich uczniów i uczniów pełnoletnich o zgłoszenie do wychowawców klas do dnia 26 maja 2020r. potrzeb w tym zakresie. Konsultacje nie są zajęciami dydaktycznymi i są dobrowolne dla ucznia. Będą one przeprowadzane według ustalonego harmonogramu i z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

KONSULTACJE W SZKOLE - WYTYCZNE GIS, MZ, MEN DLA SZKÓŁ

ORGAN PROWADZĄCY: GMINA-MIASTO GRUDZIĄDZ
ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz
tel. 56 4510200
e-mail: sekretariat@um.grudziadz.pl


P A R T N E R Z Y.....S Z K O Ł Y:

...... ...... ...... ...... ......Jeśli chcesz do nas napisać - kliknij powyżej