Informacja o szkole

W Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu kształcą się uczniowie w Branżowej Szkole I Stopnia. Kandydaci do naszej szkoły (osoby posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ze spektrum autyzmu) mają możliwość wyboru zawodu z różnych obszarów kształcenia odpowiadających
potrzebom rynku pracy:

usługowy:
– fotograf
– fryzjer
– krawiec
– pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
gastronomiczny:
– cukiernik
– kucharz
budowlany:
– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
mechaniczny:
– ślusarz
– blacharz

Uczniowie mają możliwość nauki i pracy w nowoczesnych klasach i pracowniach praktycznej nauki zawodu. Młodzież objęta jest specjalistyczną pomocą rewalidacyjną, terapeutyczną, psychologiczną i logopedyczną. Uczniowie mogą korzystać z internatu, gdzie zapewniona jest całodobowa opieka wychowawcza, pełne wyżywienie i opieka medyczna. Pobyt w Ośrodku to nauka i możliwość rozwijania indywidualnych uzdolnień w kołach zainteresowań np. koła: plastyczne, sportowe, turystyczno – krajoznawcze, ekologiczne, wiedzy prawnej, kulinarne, komputerowe, PCK oraz zespół wokalno – muzyczny. Efektem pracy są nagrody zdobywane przez uczniów w olimpiadach, konkursach i zawodach na szczeblu krajowym, regionalnym, wojewódzkim i lokalnym.
Szkoła Branżowa I Stopnia w Grudziądzu jest szkołą, w której młodzież również pełnoletnia z niepełnosprawnościami może nauczyć się zawodu, korzystając z szerokiej oferty kwalifikacji. Umiejętności i doświadczenie uczniowie zdobywają podczas praktyk organizowanych w szkole i w renomowanych zakładach pracy. Nauczyciele dokładają wszelkich starań, by absolwenci byli jak najlepiej wyposażeni w wiedzę i umiejętności umożliwiające pełne funkcjonowanie zawodowe i społeczne.

W ostatnim roku nauki uczniowie przystępują do egzaminu zawodowego, a po jego zdaniu otrzymują dyplom zawodowy. Jest to taki sam dyplom jak we wszystkich szkołach branżowych.

Przewiń do góry
Skip to content