Kadra pedagogiczna

MARIOLA SOKOŁOWSKA – dyrektor Ośrodka
KATARZYNA RZANNA – wicedyrektor Ośrodka
BEATA GORALEWSKA-SKAMBARA – psycholog
MIROSŁAWA DOMBEK - pedagog
MIROSŁAWA DOMBEK – pedagog
PIOTR LISTOWSKI – kierownik szkolenia praktycznego

Alina Winiarska
Alina Winiarska
język angielski
język angielski zawodowy
Izabela Czapla-Zielińska
biologia
zajęcia rewalidacyjne
Monika Puzon
Monika Puzon
chemia
edukacja dla bezpieczeństwa
pracownia fryzjerska
higiena zawodowa z elementami bhp
przedmioty fryzjerskie
praktyczna nauka zawodu – fryzjer
Leszek Krawiecki
wychowanie fizyczne
Wojciech Pietrzak
wychowanie fizyczne
wychowawca w internacie
Anna Rząca – Nasieniewska
wyposażenie zakładów cukierniczych
technika w produkcji cukierniczej z elementami bhp
estetyka i dekoracja
przedmioty gastronomiczne
pracownia cukiernicza
Małgorzata Rozwadowska
geografia
podstawy hotelarstwa
otoczenie obiektu hotelarskiego
prace pomocnicze wewnątrz obiektu hotelarskiego
prace pomocnicze w otoczeniu obiektu hotelarskiego
praktyczna nauka zawodu – pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
Danuta Kluziak
bibliotekarz
zajęcia rewalidacyjne
Sławomir Langowski
fizyka
bezpieczeństwo i higiena pracy – monter
przedmioty budowlane
podstawy budownictwa – monter
rysunek budowlany – monter
technologia robót wykończeniowych – monter
Ks. Krzysztof Kejna
religia
Ks. Grzegorz Kopeć
religia
Michał Tarkowski
matematyka
podstawy przedsiębiorczości
informatyka
Iwona Więcek
technologia gastronomiczna
technologie produkcji cukierniczej
technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
Dorota Krakowska
pracownia technologii gastronomicznej
przedmioty gastronomiczne
praktyczna nauka zawodu – kucharz
Małgorzata Karpus
rachunkowość gastronomiczna
obsługa konsumenta
bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii
wyposażenie zakładów gastronomicznych
podstawy gastronomii – kucharz
zasady żywienia człowieka
przedmioty gastronomiczne
pracownia cukiernicza
wyposażenie zakładów cukierniczych
podstawy żywienia człowieka
Joanna Jesionowska
podstawy działalności gospodarczej w gastronomii
podstawy działalności gospodarczej w branży cukierniczej
podstawy działalności zakładu ślusarskiego
podstawy działalności gospodarczej obiektu hotelarskiego
pracownia cukiernicza
działalność gospodarcza – fotograf
działalność gospodarcza – monter
doradztwo zawodowe
podstawy przedsiębiorczości
praktyczna nauka zawodu – cukiernik
Anna Frela
pracownia cukiernicza
przedmioty gastronomiczne
praktyczna nauka zawodu – kucharz
praktyczna nauka zawodu – cukiernik
Justyna Woźniak
historia
przedmioty hotelarskie
prace pomocnicze w obiektach hotelarskich i ich otoczeniu
pielęgnacja roślin i terenów zieleni obiektu hotelarskiego
praktyczna nauka zawodu – pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
Joanna Zasada
techniki fotograficzne
cyfrowa obróbka obrazu
teoria obrazu fotograficznego
estetyka fotografii
Remigiusz Ratajczak
urządzenia i sprzęt fotograficzny
cyfrowa obróbka obrazu
techniki fotograficzne
Katarzyna Kopras
materiały fryzjerskie
technologia fryzjerstwa
stylizacja fryzur
podstawy działalności zakładu fryzjerskiego
podstawy fryzjerstwa
aspekty stylizacji we fryzjerstwie
higiena zawodowa i organizacja pracy w salonie fryzjerskim
techniki i technologie fryzjerskie
praktyczna nauka zawodu – fryzjer
Krzysztof Krajkowski
roboty okładzinowe – monter
roboty wykończeniowe – monter
Łukasz Karnowski
roboty wykończeniowe – monter
roboty posadzkarskie – monter
roboty okładzinowe – monter
Katarzyna Weidebach
zajęcia rewalidacyjne
Magdalena Karasiewicz
język polski
historia
wiedza o społeczeństwie
zajęcia rewalidacyjne
Przewiń do góry
Skip to content