Oddziały klasowe

W roku szkolnym 2021/2022 proponujemy następujące kierunki kształcenia:

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ /kwalifikacje zawodowe: Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie/

KUCHARZ /kwalifikacje zawodowe: Przygotowanie i wydawanie dań/

CUKIERNIK /kwalifikacje zawodowe: Produkcja wyrobów cukierniczych/

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE /kwalifikacje zawodowe: Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych/

ŚLUSARZ /kwalifikacje zawodowe: Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi/

FOTOGRAF /kwalifikacje zawodowe: Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu/

FRYZJER /kwalifikacje zawodowe: Wykonywanie usług fryzjerskich/

KRAWIEC /kwalifikacje zawodowe: Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych/


PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ
HGT.05. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie.
Symbol cyfrowy zawodu: 911205
Kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej odbywa się w branżowej szkole I stopnia przez 3 lata po ośmioletniej szkole podstawowej.
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej wykonuje czynności obsługowe w hotelach i innych obiektach świadczących usługi hotelarskie. Prowadzi prace porządkowe w pokojach dla gości i w pomieszczeniach ogólnodostępnych, a także wykonuje prace gospodarcze oraz dba o estetykę budynku hotelu i jego otoczenia. Najczęściej wspomaga innych pracowników hotelu przy wykonywaniu zadań, zgodnie ze specyfiką obiektu hotelarskiego.
Kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy. Przedsiębiorcy oczekują na absolwentów szkoły branżowej do wykonywania prac pomocniczych w branży hotelarskiej.
Absolwent szkoły branżowej w zawodzie ma ukształtowane umiejętności, posługuje się językiem obcym zawodowym, co jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy w branży i umożliwia mu wykonywanie zadań zawodowych na terenie obiektu hotelarskiego, w zależności od potrzeb i oczekiwań pracodawcy.


KUCHARZ
KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE: :HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań.
SYMBOL CYFROWY ZAWODU : 512001
Kształcenie w zawodzie kucharz odbywa się w branżowej szkole I stopnia przez 3 lata po ośmioletniej szkole podstawowej.
Kucharz sporządza różne potrawy z surowców roślinnych i zwierzęcych, wyroby ciastkarskie i desery oraz napoje z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urządzeń w zakładach gastronomicznych. Wykonuje przy tym takie czynności, jak: magazynowanie i pobieranie surowców oraz półproduktów, zabezpieczanie przed zepsuciem surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, wykonywanie obróbki wstępnej surowców, wykonywanie, wykańczanie i ekspedycja różnych potraw. Ponadto kucharz może sporządzać potrawy dietetyczne, regionalne oraz potrawy z kuchni różnych narodów.
Miejscem pracy kucharza najczęściej są zakłady gastronomiczne typu otwartego i zamkniętego, w tym restauracje hotelowe, gastronomia sieciowa, firmy cateringowe oraz przedsiębiorstwa zajmujące się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych.
W zawodzie kucharz szczególnie ważna jest skrupulatność, dokładność i zdolność do koncentracji. Od kucharza wymaga się specyficznych predyspozycji i kompetencji społecznych, szczególnie – wysokiej odporności na stres, odpowiedzialności, rzetelności, zdolności do współpracy w grupie oraz kreatywności.


CUKIERNIK
KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE: SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych
SYMBOL CYFROWY ZAWODU : 751201
Kształcenie w zawodzie cukiernik odbywa się w branżowej szkole I stopnia przez 3 lata po ośmioletniej szkole podstawowej.
Cukiernik wykonuje czynności produkcyjno-technologiczne związane ze sporządzaniem półproduktów i wyrobów cukierniczych oraz ich dekorowaniem. Jest przygotowany do bezpiecznego użytkowania maszyn i urządzeń w toku produkcji oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki magazynowej surowców, półproduktów cukierniczych i wyrobów gotowych. Podczas wykonywania zadań zawodowych przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii. Ponadto absolwent szkoły w zawodzie cukiernik posługuje się specjalistycznymi programami komputerowymi, językiem obcym zawodowym oraz wdraża postęp techniczny i technologiczny przy wykorzystaniu dostępnych źródeł informacji zawodowej.
Miejscem pracy absolwenta w zawodzie cukiernik mogą być zarówno zakłady przemysłowe, jak i rzemieślnicze wytwarzające wyroby cukiernicze, tj. ciasta, pieczywo cukiernicze, wyroby okolicznościowe, regionalne, specjalne, np. dietetyczne. Cukiernik może zajmować się sporządzaniem ciast i monoporcji w działach cukierniczych restauracji, punktów gastronomicznych i obiektów hotelarskich. Zdobyta w toku nauki wiedza i umiejętności branżowe zapewnią też pracę cukiernikowi przy obsłudze specjalistycznych linii produkcyjnych w przemysłowej produkcji m.in. wyrobów czekoladowych i lodów.
Kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność współpracy w zespole oraz ustawiczna aktualizacja wiedzy zawodowej na temat nowych trendów w procesach produkcji i dekorowania wyrobów cukierniczych podniosą atrakcyjność absolwentów dla pracodawców na wymagającym rynku pracy.


MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE: BUD.11.Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.
SYMBOL CYFROWY ZAWODU : 712905
Kształcenie w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie odbywa się w branżowej szkole I stopnia przez 3 lata po ośmioletniej szkole podstawowej.
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie realizuje zadania zawodowe związane z wykonawstwem suchej zabudowy, robót malarsko-tapeciarskich oraz robót posadzkarsko-okładzinowych w obiektach budowlanych mieszkaniowych, przemysłowych oraz usługowych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie zajmuje się też naprawą i konserwacją powłok malarskich, tapet, posadzek, okładzin. Wykonuje przedmiary robót obliczając zapotrzebowanie na materiały, narzędzia i sprzęt oraz przewidywany koszt wykonania robót.
Absolwenci w tym zawodzie, ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych, znajdują zatrudnienie w firmach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty wykończeniowe. Zapotrzebowanie na pracowników w tym zawodzie obserwuje się zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej. Osoby przedsiębiorcze mogą prowadzić własną działalność gospodarczą remontowo-budowlaną.


ŚLUSARZ
KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE: MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
SYMBOL CYFROWY ZAWODU : 722204
Kształcenie w zawodzie ślusarz odbywa się w branżowej szkole I stopnia przez 3 lata po ośmioletniej szkole podstawowej.
Ślusarz zajmuje się wytwarzaniem, montażem i konserwacją elementów maszyn, urządzeń i narządzi. Absolwenci w zawodzie ślusarz znajdują zatrudnienie na stanowiskach produkcyjnych elementów maszyn i urządzeń w zakładach produkcyjnych oraz jako monterzy i konserwatorzy elementów maszyn i urządzeń. Ślusarze pracują przeważnie w przemyśle, lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem szerokoprofilowym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.
Dynamicznie rozwijający się rynek producentów podzespołów i zespołów pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi oraz duży postęp techniczny i technologiczny kształtuje zapotrzebowanie na pracowników w zawodzie ślusarz.
Kształcenie w tym zawodzie jest niezbędne i oczekiwane przez rynek pracy. Po ukończeniu właściwego kursu spawania, uzupełniającego kompetencje zawodowe może również pracować jako spawacz.


FOTOGRAF
KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE: AUD.02.Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
SYMBOL CYFROWY ZAWODU : 343101
Kształcenie w zawodzie fotograf odbywa się w branżowej szkole I stopnia przez 3 lata po ośmioletniej szkole podstawowej.
Fotograf posiada umiejętności w zakresie przygotowywania planu zdjęciowego w studiu i w plenerze oraz rejestrowania, obróbki i publikowania obrazu w formie cyfrowej i analogowej. Podczas wykonywania zadań zawodowych przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii. Ponadto fotograf posługuje się językiem obcym oraz korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. Fotograf może prowadzić własną działalność usługową, pracować w firmie fotograficznej lub w instytucjach wykorzystujących fotografię w swojej działalności: agencje reklamowe, telewizja, redakcje prasowe.
Kształtowane w trakcie nauki kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność współpracy w zespole oraz ustawiczna aktualizacja wiedzy zawodowej na temat nowych trendów w procesach rejestracji, obróbki i publikacji obrazu podniosą atrakcyjność absolwentów dla pracodawców na wymagającym rynku pracy


KRAWIEC
SYMBOL CYFROWY ZAWODU : 753105
KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE: MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.
Kształcenie w zawodzie krawiec odbywa się w branżowej szkole I stopnia przez 3 lata po ośmioletniej szkole podstawowej.
Krawiec realizuje zadania związane z wytwarzaniem oraz konfekcjonowaniem wyrobów odzieżowych. Posiada umiejętności rozpoznawania materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich, określania ich właściwości oraz możliwości zastosowania, dobierania fasonów odzieży do określonych typów sylwetek klientów, korzystania z rysunków żurnalowych i modelowych, wykonywania prostych projektów plastycznych oraz konstruowania i modelowania form odzieży zgodnie z zamówieniem klienta.
Krawiec wykonuje również czynności związane z organizacją stanowiska pracy, obsługą maszyn szwalniczych typu: owerlok, stębnówka, guzikarka, dziurkarka oraz urządzeń odzieżowych, pras i manekinów prasowalniczych, wykonywania różnych asortymentów odzieży dla wszystkich grup wiekowych, a także wykonywania przeróbek i napraw krawieckich wyrobów odzieżowych.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec może też prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z wytwarzaniem odzieży oraz świadczeniem usług.


Przewiń do góry
Skip to content