Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Grudziądzu

Internat - tu mieszkamy. Zapraszamy!   Rozmiar: 1403218 bajtów Stołówka przed uroczystością wigilijną

Rozmiar: 144546 bajtów
Uroczystość wigilijna

Rozmiar: 144546 bajtów  
Jasełka Bożonarodzeniowe

Rozmiar: 144546 bajtów  
Bajka "Alicja w krainie czarów"

Rozmiar: 144546 bajtów  
Czas rozstań - zakończenie roku szkolnego

Rozmiar: 143289 bajtów  
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Kierownika Internatu

W naszym internacie funkcjonuje pięć grup wychowawczych, liczących od 12 do 16 osób. Młodzież mieszka w pokojach 3- i 4-osobowych. Każda grupa posiada własną świetlicę, wyposażoną w sprzęt RTV oraz węzeł sanitarny.

Do dyspozycji młodzieży jest również aneks kuchenny, siłownia i sala taneczna, a także pracownie: muzyczna, komputerowa, kulinarna, plastyczna. Wychowankowie mają możliwość wszechstronnego rozwoju oraz integracji ze środowiskiem lokalnym i szkołami ogólnodostępnymi poprzez sport, turystykę, udział w imprezach kulturalnych i rekreacyjnych.

Młodzież mieszkająca w internacie ma zapewnione pełne wyżywienie i całodobową opiekę wychowawczą oraz opiekę medyczną. Zakwaterowanie jest bezpłatne. Mieszkańcy internatu, w zależności od dochodu w rodzinie, ponoszą częściową odpłatność za wyżywienie. Uczniom spoza Grudziądza przebywającym w internacie przysługuje zasiłek w wysokości 90 zł miesięcznie, wypłacany przez gminę.

Pobyt w Ośrodku daje możliwość rozwijania własnych talentów i pasji. Z sukcesami działa Rada Internatu oraz różnorodne koła zainteresowań:
 • Koło rekreacyjno - sportowe
 • Koło teatralno - kabaretowe
 • Koło turystyczno - krajoznawcze
 • Zespół wokalno - muzyczny
 • Koło taneczne
 • Koło plastyczne
 • Koło kulinarne
 • Koło kulturalne
 • Koło pływackie
 • Koło PCK
 • Szczególne miejsce w Ośrodku zajmuje sport. Nasi młodzi sportowcy trenują m.in. takie dyscypliny zespołowe, jak piłka nożna halowa, tenis stołowy, siatkówka. Podnoszą swoje umiejętności w warcabach i kręglach. Odnoszą liczne sukcesy na szczeblu Grudziądza, regionu i Polski.

  W internacie organizowanych jest wiele zajęć i imprez kulturalnych i sportowych, mających na celu integrację ze społecznością, uatrakcyjnienie czasu wolnego i kultywowanie tradycji. Do kalendarza imprez internackich weszły na stałe:
 • Ognisko integracyjne
 • Turniej Piłki Nożnej o Puchar Jesieni
 • Dzień Chłopaka
 • Andrzejki
 • Jasełka Bożonarodzeniowe i Wigilia
 • Walentynki
 • Dzień Kultury i Gala Mistrzów
 • Turniej Piłki Nożnej o Puchar Kierownika Ośrodka
 • Dzień Kobiet
 • Festiwal Piosenki i Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego

 • Organizowanych jest wiele cyklicznych konkursów, m.in. Konkurs na najsłodsze pierniki, Konkurs na kartkę świąteczną, Wielki test ortograficzny czy Konkurs wiedzy historycznej.
  Nasza młodzież chętnie podejmuje pracę wolontariatu, włącza się w działalność WOŚP, organizuje akcje oddawania krwi. Bierze udział w wielu konkursach, festiwalach, przeglądach i turniejach organizowanych przez środowisko.

  Atmosfera w Ośrodku sprzyja wszechstronnemu rozwojowi wychowanków, którzy czują się tutaj bezpiecznie, są akceptowani i rozumiani. Wychowawcy grup otaczają swoich podopiecznych życzliwością i troską, tworząc właściwą atmosferę współpracy, przez co internat dla wielu stał się drugim domem.  KOŁO MIŁOŚNIKÓW I PRZYJACIÓŁ GRUDZIĄDZA


       Jednym z internackich kół zainteresowań jest Koło Miłośników i Przyjaciół Grudziądza. Opiekunami koła są p. Jarosław Heinrich i p. Kasia Weidebach.
       Celem koła jest przygotowywanie wychowanków do uczestniczenia w życiu lokalnego społeczeństwa i wzbudzanie zamiłowania do Grudziądza poprzez ukazywanie walorów przyrodniczych, historycznych, architektonicznych miasta, uczestniczenie w ofercie edukacyjno-kulturalnej, rekreacyjnej i rozrywkowej Grudziądza.
  FORMY DZIAŁALNOŚCI KOŁA:
 • wycieczki do instytucji edukacyjno-kulturalnych, urzędów,
 • zwiedzanie atrakcyjnych miejsc Grudziądza, wycieczki krajoznawcze,
 • zajęcia w obiektach sportowo-rekreacyjnych (np. kręgielnia),
 • cykliczne wyjścia do kina "Helios",
 • planowanie czynnego wypoczynku.

 • WIEŻA KLIMEK
  MOST NA WIŚLE
  SEANS W KINIE "HELIOS"
  MŁODZIEŻOWE BIURO PRACY
  W PARKU MIEJSKIM
  GRUDZIĄDZKA BAZYLIKA
  UDZIAŁ W ROZPRAWACH SĄDOWYCH W SĄDZIE REJONOWYM W GRUDZIĄDZU