K A D R A ... P E D A G O G I C Z N A


MARIOLA SOKOŁOWSKA - dyrektor Ośrodka
KATARZYNA RZANNA - wicedyrektor Ośrodka

PIOTR LISTOWSKI - kierownik szkolenia praktycznego

MIROSŁAWA DOMBEK - pedagog

BEATA GORALEWSKA-SKAMBARA - psycholog
Magdalena Karasiewicz język polski
wiedza o społeczeństwie
zajęcia rewalidacyjne
Bożena Półczyńska język polski
Aleksandra Lisińska matematyka
zajęcia rewalidacyjne
Anna Przeperska - Kochaniak zajęcia rewalidacyjne
kompetencje społeczne pracownika pomocniczego obsługi hotelowej
kompetencje społeczne - monter
kompetencje społeczne - fotograf
Alina Winiarska język angielski
język angielski zawodowy
Izabela Czapla-Zielińska biologia
materiałoznawstwo
zarys konstrukcji maszyn
przedmioty mechaniczne
rysunek techniczny zawodowy
rysunek budowlany
zajęcia rewalidacyjne
Monika Puzon chemia
pracownia fryzjerska
higiena zawodowa z elementami bhp
przedmioty fryzjerskie
praktyczna nauka zawodu - fryzjer
Wiesława Krawiecka edukacja dla bezpieczeństwa
Leszek Krawiecki wychowanie fizyczne
zajęcia rewalidacyjne
Wojciech Pietrzak wychowanie fizyczne
Anna Rząca - Nasieniewska wychowanie do życia w rodzinie
pracownia cukiernicza
praktyczna nauka zawodu - cukiernik
Małgorzata Rozwadowska geografia
bezpieczne wykonywanie prac pomocniczych w hotelarstwie
prace pomocnicze wewnątrz obiektu hotelarskiego
prace pomocnicze w otoczeniu obiektu hotelarskiego
podstawy hotelarstwa
podstawy gastronomii
otoczenie obiektu hotelarskiego
praktyczna nauka zawodu - pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
Danuta Kluziak bibliotekarz
zajęcia rewalidacyjne
Sławomir Langowski fizyka
bezpieczeństwo i higiena pracy - monter
przedmioty budowlane
podstawy budownictwa - monter
rysunek budowlany - monter
technologia robót wykończeniowych - monter
Michał Tarkowski urządzenia i sprzęt fotograficzny
działalność gospodarcza - fotograf
podstawy działalności gospodarczej obiektu hotelarskiego
działalność gospodarcza - monter
podstawy działalności zakładu fryzjerskiego
podstawy przedsiębiorczości
informatyka
zajęcia rewalidacyjne
Ks. Krzysztof Kejna religia
Ks. Grzegorz Kopeć religia
Ks. Przemysław Wolny religia
Iwona Więcek technologie produkcji cukierniczej
technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
technologia gastronomiczna
Dorota Krakowska pracownia technologii gastronomicznej
bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii
przedmioty gastronomiczne
praktyczna nauka zawodu - kucharz
zajęcia rewalidacyjne
Małgorzata Karpus pracownia cukiernicza
technika w produkcji cukierniczej
rachunkowość gastronomiczna
obsługa konsumenta
przedmioty gastronomiczne
wyposażenie zakładów cukierniczych
wyposażenie techniczne z elementami bhp
podstawy żywienia człowieka
Joanna Jesionowska doradztwo zawodowe
pracownia cukiernicza
podstawy gastronomii
podstawy działalności gospodarczej w gastronomii
technika w produkcji cukierniczej z elementami bhp
estetyka i dekoracja
podstawy działalności gospodarczej w branży cukierniczej
doradztwo zawodowe
praktyczna nauka zawodu - cukiernik
Anna Frela wychowanie fizyczne
praktyczna nauka zawodu - kucharz
zajęcia rewalidacyjne
Justyna Woźniak historia
przedmioty hotelarskie
praktyczna nauka zawodu - pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
zajęcia rewalidacyjne
Katarzyna Laskowska praktyczna nauka zawodu - pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
prace pomocnicze w obiektach hotelarskich i ich otoczeniu
pielęgnacja roślin i terenów zieleni obiektu hotelarskiego

Joanna Zasada rysunek i kompozycja - fotograf
techniki fotograficzne
cyfrowa obróbka obrazu
teoria obrazu fotograficznego
Remigiusz Ratajczak techniki fotograficzne
cyfrowa obróbka obrazu
estetyka fotografii
urządzenia i sprzęt fotograficzny
bezpieczeństwo i higiena pracy - fotograf
Katarzyna Kopras technologia fryzjerstwa
stylizacja fryzur
podstawy fryzjerstwa
techniki i technologie fryzjerskie
higiena zawodowa i organizacja pracy w salonie fryzjerskim
materiały fryzjerskie
praktyczna nauka zawodu - fryzjer
Krzysztof Krajkowski roboty malarskie - monter
roboty posadzkarskie - monter
roboty okładzinowe - monter
roboty wykończeniowe - monter
Łukasz Karnowski roboty wykończeniowe - monter
roboty montażowe - monter
roboty posadzkarskie - monter
roboty tapeciarskie - monter
roboty okładzinowe - monter

Zbigniew Kobza praktyczna nauka zawodu - ślusarz
wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
Szymon Szalacha zajęcia rewalidacyjne


KADRA PEDAGOGICZNA INTERNATUJAROSŁAW HEINRICH - kierownik Ośrodka
Marzena Bąkowska wychowawca w internacie
Katarzyna Weidebach wychowawca w internacie
zajęcia rewalidacyjne
Dorota Borowiec wychowawca w internacie
zajęcia rewalidacyjne
Jolanta Siemianowska wychowawca w internacie
zajęcia rewalidacyjne
Mateusz Frela wychowawca w internacie
zajęcia rewalidacyjne
Joanna Iwanowska wychowawca w internacie
Tomasz Kamiński wychowawca w internacie
Magdalena Woźniak wychowawca w internacie
zajęcia rewalidacyjne
Waldemar Stawecki wychowawca w internacie