DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

         W związku z organizacją pracy placówki w bieżącym roku szkolnym ustalone zostały następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 14 października 2020 /środa/ - Dzień Edukacji Narodowej
  • 02 listopada 2020 /poniedziałek/ - Dzień Zaduszny
  • 04 czerwca 2021 /piątek/ - dzień po święcie Bożego Ciała
  • 22 czerwca 2021 /wtorek/ - część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie


  • W powyższe dni będą organizowane zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.