ADRESY E-MAIL NAUCZYCIELI DO KONTAKTU Z UCZNIAMI I RODZICAMI - KLIKNIJ

ADRESY E-MAIL WYCHOWAWCÓW INTERNATU DO KONTAKTU Z UCZNIAMI I RODZICAMI - KLIKNIJ

PORADY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA - KLIKNIJ

INFORMACJA O ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W SOSW NR 2
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty - KLIKNIJ

KLASA IA

PRZEDMIOTY ZAWODOWE - MONTER /nauczyciel Sławomir Langowski/

Zapoznaj się z materiałami od strony 37 - 48 (pkt 4.31)

MONTAŻ SYSTEMÓW SUCHEJ ZABUDOWY - KLIKNIJ

FIZYKA /nauczyciel Sławomir Langowski/

Zapoznaj się z zagadnieniem :

PODSUMOWANIE WIADOMOŚCI Z DYNAMIKI - KLIKNIJ

lub skopiuj poniższy link do przeglądarki -
https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-wiadomosci-z-dynamiki/D19QLGnVi

RYSUNEK I DOKUMENTACJA TECHNICZNA - MONTER /nauczyciel Izabela Czapla-Zielińska/

ZADANIE DO WYKONANIA - KLIKNIJ

KREŚLENIE KĄTÓW I FIGUR GEOMETRYCZNYCH - KLIKNIJ

KREŚLENIE KRZYWYCH - KLIKNIJ

SPORZĄDZANIE SZKICÓW PRZY UŻYCIU PROSTYCH PROGRAMÓW GRAFICZNYCH - KLIKNIJ

WYKONANIE SZKICU BUDOWLANEGO - KLIKNIJ

PRZEDMIOTY ZAWODOWE - ŚLUSARZ /nauczyciel Izabela Czapla-Zielińska/

ZADANIE 1 - PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, RYSUNEK TECHNICZNY ZAWODOWY, BEZPIECZEŃSTWO, HIGIENA I ORGANIZACJA PRACY - KLIKNIJ

ZADANIE 2 - PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, RYSUNEK TECHNICZNY ZAWODOWY - KLIKNIJ

ZADANIE 3 - BEZPIECZEŃSTWO, HIGIENA I ORGANIZACJA PRACY, ZAJĘCIA MECHANICZNE, PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, RYSUNEK TECHNICZNY ZAWODOWY - KLIKNIJ

ZADANIE 4 - BEZPIECZEŃSTWO, HIGIENA I ORGANIZACJA PRACY, ZAJĘCIA MECHANICZNE, PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, RYSUNEK TECHNICZNY ZAWODOWY - KLIKNIJ

ZADANIE 5 - BEZPIECZEŃSTWO, HIGIENA I ORGANIZACJA PRACY, ZAJĘCIA MECHANICZNE, PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, RYSUNEK TECHNICZNY ZAWODOWY - KLIKNIJ

GEOGRAFIA /nauczyciel Małgorzata Rozwadowska/

ZADANIE DO WYKONANIA - KLIKNIJ

TYPY GENETYCZNE GLEB W POLSCE I ICH ROZMIESZCZENIE - KLIKNIJ

W celu utrwalenia opisanego tematu obejrzyjcie film:

FILM - KLIKNIJ

STREFOWOŚĆ ROŚLINNA NA ZIEMI - KLIKNIJ

SPRAWDZENIE WIEDZY - KLIKNIJ

REGIONY FIZYCZNOGEOGRAFICZNE POLSKI - KLIKNIJ

SUROWCE MINERALNE POLSKI - KLIKNIJ

WYSTĘPOWANIE SUROWCÓW MINERALNYCH W POLSCE - MAPA - KLIKNIJ

KLIMAT POLSKI - KLIKNIJ

OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE, cz.1 - KLIKNIJ

OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE, cz.2 - KLIKNIJ

JĘZYK ANGIELSKI /nauczyciel Alina Winiarska/

Utrwal słownictwo związane ze sportem. Konstrukcja "like + czasownik + ING". Skorzystaj z notatki w zeszycie.

CZASOWNIK CAN - KLIKNIJ

CZASOWNIK CAN - ĆWICZENIA - KLIKNIJ

CZASOWNIK HAVE GOT - KLIKNIJ

KUCHNIA BRYTYJSKA - KLIKNIJ

NAZWY PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH - KLIKNIJ

PRZETŁUMACZ TEKST - KLIKNIJ

ĆWICZENIE SŁUCHOWE 1 - KLIKNIJ

ĆWICZENIE SŁUCHOWE 2 - KLIKNIJ

MATEMATYKA /nauczyciel Aleksandra Lisińska/

JEDNOSTKI MIAR - ZADANIA - KLIKNIJ

PROSTOKĄT I KWADRAT - ZADANIA - KLIKNIJ

PROSTOKĄT I KWADRAT - TEORIA - KLIKNIJ

PROSTOKĄT I KWADRAT - ĆWICZENIA - KLIKNIJ

RÓWNOLEGŁOBOK: KREŚLENIE FIGUR, OBLICZANIE OBWODU I POLA POWIERZCHNI - KLIKNIJ

ROMB: KREŚLENIE FIGUR, OBLICZANIE OBWODU I POLA POWIERZCHNI - KLIKNIJ

ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ - OBLICZANIE OBWODU I POLA POWIERZCHNI RÓWNOLEGŁOBOKU I ROMBU - KLIKNIJ

TRAPEZ - WIADOMOŚCI O CZWOROKĄCIE - KLIKNIJ

OBLICZANIE OBWODU I POLA POWIERZCHNI TRAPEZU - KLIKNIJ

CZWOROKĄTY - POWTÓRZENIE I UTRWALENIE WIADOMOŚCI - KLIKNIJ

CZWOROKĄTY - ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ - KLIKNIJ

ŚREDNIA ARYTMETYCZNA - KLIKNIJ

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA /nauczyciel Wiesława Krawiecka/

ROZPOZNAWANIE STANU POSZKODOWANEGO - KLIKNIJ

ROZPOZNAWANIE STANU ZAGROŻENIA ŻYCIA U OSOBY POSZKODOWANEJ - KLIKNIJ

POSZKODOWANY NIEPRZYTOMNY - KLIKNIJ

FILM - UKŁADANIE W POZYCJI BEZPIECZNEJ - KLIKNIJ

FILM - I POMOC PRZY ATAKU PADACZKI - KLIKNIJ

ZADŁAWIENIA - KLIKNIJ

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI /nauczyciel Michał Tarkowski/

ETYKA W PRACY I OCHRONA PRAW PRACOWNICZYCH - KLIKNIJ

UTRWALENIE WIADOMOŚCI Z DZIAŁU PRACA - KLIKNIJ

CELE I RODZAJE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - KLIKNIJ

POJĘCIE BIZNESPLANU - KLIKNIJ

FORMY ORGANIZACYJNO - PRAWNE PRZEDSIĘBIORSTWA - KLIKNIJ

ZAKŁADANIE PRZEDSIĘBIORSTWA - KLIKNIJ

ANALIZA OTOCZENIA - KLIKNIJ

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM - KLIKNIJ

POJĘCIE MARKETINGU - KLIKNIJ

EFEKTY FINANSOWE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA - KLIKNIJ

TECHNOLOGIA WYTWARZANIA ELEMENTÓW MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI /nauczyciel Piotr Listowski/

PASOWANIE - WIEDZA TEORETYCZNA, cz.1 - KLIKNIJ

PASOWANIE - WIEDZA TEORETYCZNA, cz.2 - KLIKNIJ

PASOWANIE - ZADANIE - KLIKNIJ

WYCHOWANIE FIZYCZNE /nauczyciel Wojciech Pietrzak/

PRZEPISY GIER ZESPOŁOWYCH - KLIKNIJ

JĘZYK POLSKI /nauczyciel Bożena Półczyńska/

ZADANIA 1 - KLIKNIJ

LINKI DO ZADAŃ:

ŚWIAT STAROŻYTNYCH GRECKICH BOGÓW - KLIKNIJ

ROMEO I JULIA - KLIKNIJ

C.K. NORWID - W WERONIE - KLIKNIJ

JAN KOCHANOWSKI JAKO TWÓRCA RENESANSOWY - KLIKNIJ

FRAZEOLOGIA - KLIKNIJ

ZADANIA 2 - KLIKNIJ

LINKI DO ZADAŃ:

NIEODMIENNE CZĘŚCI MOWY - KLIKNIJ

SPOTKANIE CZŁOWIEKA ZE ŚMIERCIĄ - KLIKNIJ

NIEODMIENNE I ODMIENNE CZĘŚCI MOWY. ROZMOWA MISTRZA POLIKARPA ZE ŚMIERCIĄ - KLIKNIJ

WYPOWIEDZENIA. MŁODZI LUDZIE WOBEC ZASAD I WZORCÓW - KLIKNIJ

BOGURODZICA. JAKIM RYCERZEM BYŁ HRABIA ROLAND? - KLIKNIJ

DAWNE I WSPÓŁCZESNE POJMOWANIE PATRIOTYZMU. DOBRY OBYWATEL WEDŁUG JANA KOCHANOWSKIEGO - KLIKNIJ

ZDANIA ZŁOŻONE. O TYM JAK RODZI SIĘ MIŁOŚĆ I JAKIE SĄ RODZAJE MIŁOŚCI - KLIKNIJ

POWTÓRZENIE - ZASADY PISOWNI H I CH. BAROK - EPOKA ORYGINALNA - KLIKNIJ

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU - MONTER /nauczyciele: Krzysztof Krajkowski, Łukasz Karnowski/

ZADANIE 1 - KLIKNIJ

ZADANIE 2: Proszę zapoznać się ze sposobem wykonania zadania (link poniżej) oraz wypisać rodzaje profili metalowych oraz łączników potrzebnych do jego wykonania.
Odpowiedzi proszę przesyłać na adres e-mail nauczyciela praktycznej nauki zawodu.

LINK DO ZADANIA 2 - KLIKNIJ

ZADANIE 3 - KLIKNIJ

LINK DO ZADANIA 3 - KLIKNIJ

ZADANIE 4 - KLIKNIJ

LINK DO ZADANIA 4 - KLIKNIJ

ZADANIE 5: JAK WYKONAĆ SUCHE TYNKI - KLIKNIJ

LINK DO ZADANIA 5 - KLIKNIJ

ZADANIE 6 - KLIKNIJ

ZADANIE 7 - KLIKNIJ

ZADANIE 8 - KLIKNIJ

LINK DO ZADANIA 8 - KLIKNIJ

ZADANIE 9 - KLIKNIJ

LINK DO ZADANIA 9 - KLIKNIJ

INFORMATYKA /nauczyciel: Michał Tarkowski/

ZADANIE - KLIKNIJ

PLIK EXCEL - KLIKNIJ

Czym jest chmura internetowa i jak działa:

MATERIAŁ 1 - KLIKNIJ

MATERIAŁ 2 - KLIKNIJ

MATERIAŁ 3 - KLIKNIJ

E-LEARNING WADY I ZALETY - KLIKNIJ

ROLA TECHNOLOGII INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNEJ - KLIKNIJ

RODZAJE USŁUG INTERNETOWYCH - KLIKNIJ

PHISHING - JAK NIE PAŚĆ OFIARĄ OSZUSTÓW - KLIKNIJ

GRAFIKA RASTROWA - KOMPOZYCJA, KADROWANIE I RETUSZ - KLIKNIJ

HISTORIA /nauczyciel: Justyna Woźniak/

PAŃSTWO POLSKO - LITEWSKIE ZA PANOWANIA WŁADYSŁAWA WARNEŃCZYKA I KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA - KLIKNIJ

MIEJSCE POLSKI W ŚREDNIOWIECZNEJ EUROPIE. KULTURA NA ZIEMIACH POLSKICH - KLIKNIJ

UTRWALENIE WIADOMOŚCI Z DZIAŁU III - KLIKNIJ

WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE I EUROPEJSKA EKSPANSJA KOLONIALNA - KLIKNIJ

REFORMACJA I KONFLIKTY RELIGIJNE W EUROPIE - KLIKNIJ

KULTURA EUROPEJSKA EPOKI RENESANSU I BAROKU - KLIKNIJ

OŚWIECENIE I PRZEMIANY CYWILIZACYJNE I POLITYCZNE XVIII WIEKU - KLIKNIJ


KLASA Ia

TECHNOLOGIE PRODUKCJI CUKIERNICZEJ /nauczyciel Iwona Więcek/

Przepisz do zeszytu lub wydrukuj i wklej. Naucz się.

PRZETWORY Z JAJ - KLIKNIJ

KLASY JAJ - KLIKNIJ

MĄKA I JEJ ZASTOSOWANIE - KLIKNIJ

SYSTEM GMP - KLIKNIJ

BUDOWA JAJA KURZEGO - KLIKNIJ

TŁUSZCZE cz.1- KLIKNIJ

TŁUSZCZE cz.2 - KLIKNIJ

ŚRODEK SPOŻYWCZY - MLEKO - KLIKNIJ

MLEKO I PRZETWORY Z MLEKA - KLIKNIJ

MLEKO I PRZETWORY Z MLEKA - ŚMIETANA, ŚMIETANKA, SERY - KLIKNIJ

ŚRODEK SPOŻYWCZY - CUKIER - KLIKNIJ

SUBSTANCJE DODATKOWE DO ŻYWNOŚCI - KLIKNIJ

SUBSTANCJE ŻELUJĄCE - KLIKNIJ

BARWNIKI NATURALNE - KLIKNIJ

BARWNIKI SYNTETYCZNE - KLIKNIJ

SUBSTANCJE WZMACNIAJĄCE SMAK - NATURALNE - KLIKNIJ

SUBSTANCJE WZMACNIAJĄCE SMAK - SYNTETYCZNE - KLIKNIJ

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI - SUROWCE I PÓŁPRODUKTY - KLIKNIJ

PRZYPRAWY NATURALNE - KLIKNIJ

SUBSTANCJE AROMATYCZNE - KLIKNIJ

PRZYPRAWY NATURALNE - ZADANIE - KLIKNIJ

UTRWALANIE WIADOMOŚCI - BARWNIKI - KLIKNIJ

SUBSTANCJE DODATKOWE - STABILIZATORY, EMULGATORY I PRZECIWDZIAŁAJĄCE ZBRYLANIU - KLIKNIJ

CHEMICZNE ŚRODKI SPULCHNIAJĄCE - KLIKNIJ

UTRWALENIE WIADOMOŚCI - SUBSTANCJE DODATKOWE STOSOWANE W PRODUCJI ŻYWNOSCI - KLIKNIJ

TEST DIAGNOZUJĄCY - KLIKNIJ

FIZYKA /nauczyciel Sławomir Langowski/

Zapoznaj się z zagadnieniem:

BUDOWA ATOMU WODORU. STAN PODSTAWOWY I STANY WZBUDZONE - KLIKNIJ

lub skopiuj poniższy link do przeglądarki -
https://epodreczniki.pl/a/budowa-atomu-wodoru-stan-podstawowy-i-stany-wzbudzone/DP7PEhKBo

WYCHOWANIE FIZYCZNE /nauczyciel Anna Frela/

ĆWICZ PRZEZ 8 MINUT PRZED SNEM - KLIKNIJ

ĆWICZENIA PORANNE - KLIKNIJ

SZOK TRENING - KLIKNIJ

ZADANIE - KLIKNIJ

TEST-SIATKÓWKA - KLIKNIJ

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA ZE SKAKANKĄ - KLIKNIJ

ĆWICZENIA Z MAŁYM OBCIĄŻENIEM - HANTLE - KLIKNIJ

ĆWICZENIA NA MIĘŚNIE BRZUCHA - KLIKNIJ

POGŁĘBIANIE ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH - KLIKNIJ

TEST WIADOMOŚCI Z KULTURY FIZYCZNEJ - KLIKNIJ

WZMACNIANIE SPRAWNOŚCI KONDYCYJNEJ - KLIKNIJ

ĆWICZENIA WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ CECH MOTORYCZNYCH - KLIKNIJ

TEST WIEDZY O UNIHOKEJU - KLIKNIJ

KSZTAŁTOWANIE POCZUCIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO - KLIKNIJ

ĆWICZENIA NA MIĘŚNIE BRZUCHA - KLIKNIJ

TECHNIKI GIER ZESPOŁOWYCH. TEST SPRAWDZAJĄCY - KLIKNIJ

TENIS STOŁOWY - WIADOMOŚCI TEORETYCZNE - KLIKNIJ

TECHNIKA I TAKTYKA WYBRANYCH FORM AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ - KLIKNIJ

ĆWICZENIA WZMACNIAJĄCE MIĘŚNIE NÓG - KLIKNIJ

BIOLOGIA /nauczyciel Izabela Czapla-Zielińska/

TEMATY DO OPRACOWANIA - KLIKNIJ

RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA W ROLNICTWIE / WPŁYW URBANIZACJI I TURYSTYKI NA RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ - KLIKNIJ

OCHRONA PRZYRODY I ŚRODOWISKA / NORMY PRAWNE DOTYCZĄCE PRZYRODY I ŚRODOWISKA - KLIKNIJ

GATUNKI GINĄCE I ZAGROŻONE / POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI - KLIKNIJ

OCHRONA ŚRODOWISKA W UNII EUROPEJSKIEJ - KLIKNIJ

CHEMIA /nauczyciel Monika Puzon/

Powtórz zagadnienia z działu MYDŁA I EMULSJE oraz sumiennie przygotuj się do pracy klasowej z tego działu.

ALKOHOLIZM - PRZYCZYNY, SKUTKI, LECZENIE - KLIKNIJ

WPŁYW SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH NA ORGANIZM LUDZKI - KLIKNIJ

TŁUSZCZE I ICH WŁAŚCIWOŚCI - KLIKNIJ

FERMENTACJA I JEJ PRZEMIANY - KLIKNIJ

SPOSOBY KONSERWACJI ŻYWNOŚCI - KLIKNIJ

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI - KLIKNIJ

RODZAJE SUBSTANCJI LECZNICZYCH - KLIKNIJ

DAWKA LECZNICZA I DAWKA TOKSYCZNA LEKU - KLIKNIJ

SPOSOBY PODAWANIA LEKU A SZYBKOŚĆ JEGO DZIAŁANIA - KLIKNIJ

SUBSTANCJE UZALEŻNIAJĄCE. PRZYCZYNY, SKUTKI I ZAPOBIEGANIE - KLIKNIJ

GEOGRAFIA /nauczyciel Małgorzata Rozwadowska/

ZADANIE DO WYKONANIA - KLIKNIJ

PROCESY GLOBALIZACJI - KLIKNIJ

W celu utrwalenia opisanego tematu obejrzyjcie filmy:

FILM 1 - KLIKNIJ

FILM 2 - KLIKNIJ

WSPÓŁCZESNE ZMIANY NA MAPIE POLITYCZNEJ ŚWIATA - KLIKNIJ

PROCESY INTEGRACYJNE I ICH SKUTKI SPOŁECZNO - GOSPODARCZE I POLITYCZNE - KLIKNIJ

TEST WIADOMOŚCI Z DZIAŁU II - KLIKNIJ

ZRÓŻNICOWANIE ZASOBÓW WODNYCH NA ZIEMI - KLIKNIJ

PRZYCZYNY I SKUTKI ZAKŁÓCENIA RÓWNOWAGI EKOLOGICZNEJ - KLIKNIJ

PRZYCZYNY I KONSEKWENCJE DEGRADACJI GLEB - KLIKNIJ

POZAPRZYRODNICZE UWARUNKOWANIA RELACJI CZŁOWIEK - ŚRODOWISKO - KLIKNIJ

JĘZYK ANGIELSKI /nauczyciel Alina Winiarska/

Utrwal wiadomości o czasie teraźniejszym Present Simple - forma twierdząca i forma przecząca. Skorzystaj z notatki w zeszycie.

ZDROWIE - SŁOWNICTWO - KLIKNIJ

OKREŚLANIE CZASU NA ZEGARZE - KLIKNIJ

OKREŚLANIE CZASU NA ZEGARZE - ĆWICZENIA - KLIKNIJ

SPORT - KLIKNIJ

CZAS PRESENT CONTINUOUS - KLIKNIJ

PRZETŁUMACZ TEKST - KLIKNIJ

ĆWICZENIE SŁUCHOWE 1 - KLIKNIJ

ĆWICZENIE SŁUCHOWE 2 - KLIKNIJ

MATEMATYKA /nauczyciel Aleksandra Lisińska/

JEDNOSTKI MIAR - ZADANIA - KLIKNIJ

PROSTOKĄT I KWADRAT - ZADANIA - KLIKNIJ

PROSTOKĄT I KWADRAT - TEORIA - KLIKNIJ

RÓWNOLEGŁOBOK - KREŚLENIE FIGUR, OBLICZANIE OBWODU I POLA POWIERZCHNI - KLIKNIJ

ROMB - KREŚLENIE FIGUR, OBLICZANIE OBWODU I POLA POWIERZCHNI - KLIKNIJ

ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ - OBLICZANIE OBWODU I POLA POWIERZCHNI RÓWNOLEGŁOBOKU I ROMBU - KLIKNIJ

TRAPEZ - WIADOMOŚCI O CZWOROKĄCIE - KLIKNIJ

OBLICZANIE OBWODU I POLA POWIERZCHNI TRAPEZU - KLIKNIJ

CZWOROKĄTY - POWTÓRZENIE I UTRWALENIE WIADOMOŚCI - KLIKNIJ

PROSTOPADŁOŚCIAN - OPIS FIGURY - KLIKNIJ

OBLICZANIE POLA POWIERZCHNI PROSTOPADŁOŚCIANU - KLIKNIJ

SZEŚCIAN - KLIKNIJ

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA /nauczyciel Wiesława Krawiecka/

I POMOC W PRZYPADKU NAGŁEGO ZATRZYMANIA KRĄŻENIA - KLIKNIJ

POSTĘPOWANIE NA MIEJSCU WYPADKU - KLIKNIJ

PIERWSZA POMOC PRZY UTRACIE PRZYTOMNOŚCI - KLIKNIJ

FILM - UKŁADANIE W POZYCJI BEZPIECZNEJ - KLIKNIJ

FILM - I POMOC PRZY ATAKU PADACZKI - KLIKNIJ

I POMOC W PRZYPADKU CIAŁA OBCEGO W DROGACH ODDECHOWYCH - KLIKNIJ

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE ZAKŁADÓW CUKIERNICZYCH /nauczyciel Małgorzata Karpus/

ZADANIE - KLIKNIJ

OBSŁUGA MASZYN W PRODUKCJI WYROBÓW CUKIERNICZYCH - KLIKNIJ

ŚRODKI TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO W ZAKŁADZIE PRODUKCJI CUKIERNICZEJ - TEORIA - KLIKNIJ

ŚRODKI TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO W ZAKŁADZIE PRODUKCJI CUKIERNICZEJ - ZDJĘCIE 1 - KLIKNIJ

ŚRODKI TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO W ZAKŁADZIE PRODUKCJI CUKIERNICZEJ - ZDJĘCIE 2 - KLIKNIJ

RODZAJE TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO W ZAKŁADZIE CUKIERNICZYM - KLIKNIJ

EKSPLOATACJA I KONSERWACJA ŚRODKÓW TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO - KLIKNIJ

PRZEPISY BHP PODCZAS TRANSPORTU - KLIKNIJ

BEZPIECZEŃSTWO PRACY W TRANSPORCIE WEWNĘTRZNYM - KLIKNIJ

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ - KLIKNIJ

SYSTEMY CHŁODNICZE - KLIKNIJ

URZĄDZENIA CHŁODNICZE W CUKIERNICTWIE - KLIKNIJ

STOŁY CHŁODNICZE I MROŹNICZE - KLIKNIJ

TUNELE CHŁODZĄCE, SZAFY CHŁODZĄCE I MROŹNICZE W CUKIERNICTWIE - KLIKNIJ

ZAMRAŻARKI I CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI - KLIKNIJ

WITRYNY I LADY CHŁODNICZE - KLIKNIJ

PRZEPISY BHP PODCZAS OBSŁUGI URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH - KLIKNIJ

ŁAŃCUCH CHŁODNICZY - KLIKNIJ

WARUNKI SANITARNE W POMIESZCZENIACH CHŁODNICZYCH - KLIKNIJ

PODSTAWOWE ZASADY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I MROŹNICZYCH - KLIKNIJ

KONSERWACJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH - KLIKNIJ

EFEKTYWNOŚĆ SZOKOWEGO SCHŁADZANIA - KLIKNIJ

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU /nauczyciele: Małgorzata Karpus, Anna Rząca - Nasieniewska/

ZADANIE - KLIKNIJ

MASY: ORZECHOWA, MIGDAŁOWA I KOKOSOWA - KLIKNIJ

CHARAKTERYSTYKA I PODZIAŁ KREMÓW - KLIKNIJ

KREMY GOTOWANE - KLIKNIJ

KREMY SPORZĄDZANE NA ZIMNO - KLIKNIJ

ZASTOSOWANIE I PRODUKCJA KREMÓW CUKIERNICZYCH - KLIKNIJ

KREMY NA ZIMNO - ĆWICZENIA DO WYKONANIA - KLIKNIJ

PRODUKCJA PÓŁPRODUKTÓW CUKIERNICZYCH: SYROPY, POMADY I GLAZURY - KLIKNIJ

ZASTOSOWANIE MASY SEROWEJ DO WYROBÓW CUKIERNICZYCH - KLIKNIJ

GLAZURY - LUKRY. PODZIAŁ I ZASTOSOWANIE - KLIKNIJ

WYKORZYSTANIE MAS I POLEWY W CUKIERNICTWIE. SPORZĄDZANIE KASZKOWCA Z POLEWA CZEKOLADOWĄ - KLIKNIJ

OWOCE, PRZETWORY OWOCOWE ORAZ GALARETKI - KLIKNIJ

GALARETKI - ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI WYROBÓW CUKIERNICZYCH - KLIKNIJ

JĘZYK POLSKI /nauczyciel: Magdalena Karasiewicz/

OPIS OBRAZU - KLIKNIJ

ODMIENNE I NIEODMIENNE CZĘŚCI MOWY - KLIKNIJ

CZĘŚCI ZDANIA - KLIKNIJ

CZĘŚCI ZDANIA - POWTÓRKA - KLIKNIJ

MOWA POLSKA - KLIKNIJ

CO JEST STARSZE: IMIĘ CZY NAZWISKO. KARTKA Z PAMIĘTNIKA - KLIKNIJ

ZAJĘCIA GASTRONOMICZNE /nauczyciel: Małgorzata Karpus/

ZADANIE DO WYKONANIA - KLIKNIJ

TRANSPORT WEWNĘTRZNY - UTRWALENIE - KLIKNIJ

BHP PODCZAS PRAC TRANSPORTOWYCH W ZAKŁADZIE CUKIERNICZYM - KLIKNIJ

TUNELE CHŁODZĄCE - KLIKNIJ

ĆWICZENIA W PRZELICZANIU PRODUKTÓW NA OKREŚLONĄ ILOŚĆ PORCJI - KLIKNIJ

URZĄDZENIA CHŁODNICZE EKSPOZYCYJNE - KLIKNIJ

UTRWALENIE WIADOMOŚCI O URZĄDZENIACH CHŁODNICZYCH - EKSPOZYCYJNYCH - KLIKNIJ

INFORMATYKA /nauczyciel: Michał Tarkowski/

ZADANIE - KLIKNIJ

PLIK EXCEL - KLIKNIJ

Czym jest chmura internetowa i jak działa:

MATERIAŁ 1 - KLIKNIJ

MATERIAŁ 2 - KLIKNIJ

MATERIAŁ 3 - KLIKNIJ

E-LEARNING WADY I ZALETY - KLIKNIJ

ROLA TECHNOLOGII INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNEJ - KLIKNIJ

RODZAJE USŁUG INTERNETOWYCH - KLIKNIJ

PHISHING - JAK NIE PAŚĆ OFIARĄ OSZUSTÓW - KLIKNIJ

GRAFIKA RASTROWA - KOMPOZYCJA, KADROWANIE I RETUSZ - KLIKNIJ

HISTORIA /nauczyciel: Justyna Woźniak/

POLSKA W PRZEDEDNIU II WOJNY ŚWIATOWEJ - KLIKNIJ

UTRWALENIE MATERIAŁU O II RZECZYPOSPOLITEJ - KLIKNIJ

KAMPANIA POLSKA - KLIKNIJ

PODBÓJ EUROPY PRZEZ STALINA I HITLERA - KLIKNIJ

WOJNA NIEMIEC Z ZSRR - KLIKNIJ

POLITYKA OKUPACYJNA NIEMIEC - KLIKNIJ


KLASA IB

TECHNOLOGIE PRODUKCJI CUKIERNICZEJ /nauczyciel Iwona Więcek/

Przepisz do zeszytu lub wydrukuj i wklej. Naucz się.

PRZETWORY Z JAJ - KLIKNIJ

KLASY JAJ - KLIKNIJ

MĄKA I JEJ ZASTOSOWANIE - KLIKNIJ

TŁUSZCZE cz.1 - KLIKNIJ

TŁUSZCZE cz.2 - KLIKNIJ

ŚRODEK SPOŻYWCZY - MLEKO - KLIKNIJ

MLEKO I PRZETWORY Z MLEKA - KLIKNIJ

MLEKO I PRZETWORY Z MLEKA - ŚMIETANA, ŚMIETANKA, SERY - KLIKNIJ

ŚRODEK SPOŻYWCZY - CUKIER - KLIKNIJ

SUBSTANCJE DODATKOWE DO ŻYWNOŚCI - KLIKNIJ

SUBSTANCJE ŻELUJĄCE - KLIKNIJ

BARWNIKI NATURALNE - KLIKNIJ

BARWNIKI SYNTETYCZNE - KLIKNIJ

SUBSTANCJE WZMACNIAJĄCE SMAK - NATURALNE - KLIKNIJ

SUBSTANCJE WZMACNIAJĄCE SMAK - SYNTETYCZNE - KLIKNIJ

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI - SUROWCE I PÓŁPRODUKTY - KLIKNIJ

PRZYPRAWY NATURALNE - KLIKNIJ

SUBSTANCJE AROMATYCZNE - KLIKNIJ

PRZYPRAWY NATURALNE - ZADANIE - KLIKNIJ

UTRWALANIE WIADOMOŚCI - BARWNIKI - KLIKNIJ

SUBSTANCJE DODATKOWE - STABILIZATORY, EMULGATORY I PRZECIWDZIAŁAJĄCE ZBRYLANIU - KLIKNIJ

CHEMICZNE ŚRODKI SPULCHNIAJĄCE - KLIKNIJ

UTRWALENIE WIADOMOŚCI - SUBSTANCJE DODATKOWE STOSOWANE W PRODUCJI ŻYWNOSCI - KLIKNIJ

TEST DIAGNOZUJĄCY - KLIKNIJ

FIZYKA /nauczyciel Sławomir Langowski/

Zapoznaj się z zagadnieniem :

PODSUMOWANIE WIADOMOŚCI Z DYNAMIKI - KLIKNIJ

lub skopiuj poniższy link do przeglądarki -
https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-wiadomosci-z-dynamiki/D19QLGnVi

GEOGRAFIA /nauczyciel Małgorzata Rozwadowska/

ZADANIE DO WYKONANIA - KLIKNIJ

TYPY GENETYCZNE GLEB W POLSCE I ICH ROZMIESZCZENIE - KLIKNIJ

W celu utrwalenia opisanego tematu obejrzyjcie film:

FILM - KLIKNIJ

STREFOWOŚĆ ROŚLINNA NA ZIEMI - KLIKNIJ

SPRAWDZENIE WIEDZY - KLIKNIJ

REGIONY FIZYCZNOGEOGRAFICZNE POLSKI - KLIKNIJ

SUROWCE MINERALNE POLSKI - KLIKNIJ

WYSTĘPOWANIE SUROWCÓW MINERALNYCH W POLSCE - MAPA - KLIKNIJ

KLIMAT POLSKI - KLIKNIJ

OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE, cz.1 - KLIKNIJ

OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE, cz.2 - KLIKNIJ

JĘZYK ANGIELSKI /nauczyciel Alina Winiarska/

Utrwal słownictwo związane ze sportem. Powtórz zaimki wskazujące: this, that, these, those. Skorzystaj z notatki w zeszycie.

CZASOWNIK CAN - KLIKNIJ

CZASOWNIK CAN - ĆWICZENIA - KLIKNIJ

CZASOWNIK HAVE GOT - KLIKNIJ

KUCHNIA BRYTYJSKA - KLIKNIJ

NAZWY PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH - KLIKNIJ

PRZETŁUMACZ TEKST - KLIKNIJ

ĆWICZENIE SŁUCHOWE 1 - KLIKNIJ

ĆWICZENIE SŁUCHOWE 2 - KLIKNIJ

MATEMATYKA /nauczyciel Aleksandra Lisińska/

JEDNOSTKI MIAR - ZADANIA - KLIKNIJ

PROSTOKĄT I KWADRAT - ZADANIA - KLIKNIJ

PROSTOKĄT I KWADRAT - TEORIA - KLIKNIJ

PROSTOKĄT I KWADRAT - ĆWICZENIA - KLIKNIJ

RÓWNOLEGŁOBOK: KREŚLENIE FIGUR, OBLICZANIE OBWODU I POLA POWIERZCHNI - KLIKNIJ

ROMB: KREŚLENIE FIGUR, OBLICZANIE OBWODU I POLA POWIERZCHNI - KLIKNIJ

ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ - OBLICZANIE OBWODU I POLA POWIERZCHNI RÓWNOLEGŁOBOKU I ROMBU- KLIKNIJ

TRAPEZ - WIADOMOŚCI O CZWOROKĄCIE - KLIKNIJ

OBLICZANIE OBWODU I POLA POWIERZCHNI TRAPEZU - KLIKNIJ

CZWOROKĄTY - POWTÓRZENIE I UTRWALENIE WIADOMOŚCI - KLIKNIJ

CZWOROKĄTY - ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ - KLIKNIJ

ŚREDNIA ARYTMETYCZNA - KLIKNIJ

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA /nauczyciel Wiesława Krawiecka/

ROZPOZNAWANIE STANU POSZKODOWANEGO - KLIKNIJ

ROZPOZNAWANIE STANU ZAGROŻENIA ŻYCIA U OSOBY POSZKODOWANEJ - KLIKNIJ

POSZKODOWANY NIEPRZYTOMNY - KLIKNIJ

FILM - UKŁADANIE W POZYCJI BEZPIECZNEJ - KLIKNIJ

FILM - I POMOC PRZY ATAKU PADACZKI - KLIKNIJ

ZADŁAWIENIA - KLIKNIJ

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE ZAKŁADÓW CUKIERNICZYCH /nauczyciel Małgorzata Karpus/

ZADANIE - KLIKNIJ

OBSŁUGA MASZYN W PRODUKCJI WYROBÓW CUKIERNICZYCH. INSTRUKCJE OBSŁUGI MASZYN - KLIKNIJ

ŚRODKI TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO W ZAKŁADZIE PRODUKCJI CUKIERNICZEJ - TEORIA - KLIKNIJ

ŚRODKI TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO W ZAKŁADZIE PRODUKCJI CUKIERNICZEJ - ZDJĘCIE 1 - KLIKNIJ

ŚRODKI TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO W ZAKŁADZIE PRODUKCJI CUKIERNICZEJ - ZDJĘCIE 2 - KLIKNIJ

RODZAJE TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO W ZAKŁADZIE CUKIERNICZYM - KLIKNIJ

EKSPLOATACJA I KONSERWACJA ŚRODKÓW TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO - KLIKNIJ

PRZEPISY BHP PODCZAS TRANSPORTU - KLIKNIJ

BEZPIECZEŃSTWO PRACY W TRANSPORCIE WEWNĘTRZNYM - KLIKNIJ

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ - KLIKNIJ

SYSTEMY CHŁODNICZE - KLIKNIJ

URZĄDZENIA CHŁODNICZE W CUKIERNICTWIE - KLIKNIJ

TUNELE CHŁODZĄCE, SZAFY CHŁODZĄCE I MROŹNICZE W CUKIERNICTWIE - KLIKNIJ

ZAMRAŻARKI I CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI - KLIKNIJ

WITRYNY I LADY CHŁODNICZE - KLIKNIJ

PRZEPISY BHP PODCZAS OBSŁUGI URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH - KLIKNIJ

WARUNKI SANITARNE W POMIESZCZENIACH CHŁODNICZYCH - KLIKNIJ

PODSTAWOWE ZASADY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I MROŹNICZYCH - KLIKNIJ

WYCHOWANIE FIZYCZNE /nauczyciel Leszek Krawiecki/

ZADANIE - KLIKNIJ

ZESTAW ĆWICZEŃ 1 - KLIKNIJ

ZESTAW ĆWICZEŃ 2 - KLIKNIJ

ZESTAW ĆWICZEŃ 3 - KLIKNIJ

ZESTAW ĆWICZEŃ 4 - KLIKNIJ

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI /nauczyciel Michał Tarkowski/

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA I PRACODAWCY - KLIKNIJ

ETYKA W PRACY I OCHRONA PRAW PRACOWNICZYCH - KLIKNIJ

UTRWALENIE WIADOMOŚCI Z DZIAŁU PRACA - KLIKNIJ

FORMY ORGANIZACYJNO - PRAWNE PRZEDSIĘBIORSTWA - KLIKNIJ

ZAKŁADANIE PRZEDSIĘBIORSTWA - KLIKNIJ

ANALIZA OTOCZENIA - KLIKNIJ

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM - KLIKNIJ

POJĘCIE MARKETINGU - KLIKNIJ

EFEKTY FINANSOWE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA - KLIKNIJ

JĘZYK POLSKI /nauczyciel Bożena Półczyńska/

ZADANIA 1 - KLIKNIJ

LINKI DO ZADAŃ:

ŚWIAT STAROŻYTNYCH GRECKICH BOGÓW - KLIKNIJ

ROMEO I JULIA - KLIKNIJ

C.K. NORWID - W WERONIE - KLIKNIJ

JAN KOCHANOWSKI JAKO TWÓRCA RENESANSOWY - KLIKNIJ

FRAZEOLOGIA - KLIKNIJ

ZADANIA 2 - KLIKNIJ

LINKI DO ZADAŃ:

NIEODMIENNE CZĘŚCI MOWY - KLIKNIJ

SPOTKANIE CZŁOWIEKA ZE ŚMIERCIĄ - KLIKNIJ

NIEODMIENNE I ODMIENNE CZĘŚCI MOWY. ROZMOWA MISTRZA POLIKARPA ZE ŚMIERCIĄ - KLIKNIJ

WYPOWIEDZENIA. MŁODZI LUDZIE WOBEC ZASAD I WZORCÓW - KLIKNIJ

BOGURODZICA. JAKIM RYCERZEM BYŁ HRABIA ROLAND? - KLIKNIJ

DAWNE I WSPÓŁCZESNE POJMOWANIE PATRIOTYZMU. DOBRY OBYWATEL WEDŁUG JANA KOCHANOWSKIEGO - KLIKNIJ

ZDANIA ZŁOŻONE. O TYM JAK RODZI SIĘ MIŁOŚĆ I JAKIE SĄ RODZAJE MIŁOŚCI - KLIKNIJ

POWTÓRZENIE - ZASADY PISOWNI H I CH. BAROK - EPOKA ORYGINALNA - KLIKNIJ

ZAJĘCIA GASTRONOMICZNE /nauczyciel: Małgorzata Karpus/

ZADANIE DO WYKONANIA - KLIKNIJ

TRANSPORT WEWNĘTRZNY - UTRWALENIE - KLIKNIJ

WYPIEKI WIELKANOCNE-CHARAKTERYSTYKA - KLIKNIJ

WYPIEKI WIELKANOCNE FOTO 1 - KLIKNIJ

WYPIEKI WIELKANOCNE FOTO 2 - KLIKNIJ

BHP PODCZAS PRAC TRANSPORTOWYCH W ZAKŁADZIE CUKIERNICZYM - KLIKNIJ

ZASADY DEKORACJI DESERÓW - KLIKNIJ

ĆWICZENIA W PRZELICZANIU PRODUKTÓW NA OKREŚLONĄ ILOŚĆ PORCJI - KLIKNIJ

URZĄDZENIA CHŁODNICZE EKSPOZYCYJNE - KLIKNIJ

PRZELICZANIE NORMATYWU SUROWCOWEGO NA KREM GRZANY CZEKOLADOWY - KLIKNIJ

UTRWALENIE WIADOMOŚCI O URZĄDZENIACH CHŁODNICZYCH - EKSPOZYCYJNYCH - KLIKNIJ

INFORMATYKA /nauczyciel: Michał Tarkowski/

ZADANIE - KLIKNIJ

PLIK EXCEL - KLIKNIJ

Czym jest chmura internetowa i jak działa:

MATERIAŁ 1 - KLIKNIJ

MATERIAŁ 2 - KLIKNIJ

MATERIAŁ 3 - KLIKNIJ

E-LEARNING WADY I ZALETY - KLIKNIJ

ROLA TECHNOLOGII INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNEJ - KLIKNIJ

RODZAJE USŁUG INTERNETOWYCH - KLIKNIJ

PHISHING - JAK NIE PAŚĆ OFIARĄ OSZUSTÓW - KLIKNIJ

GRAFIKA RASTROWA - KOMPOZYCJA, KADROWANIE I RETUSZ - KLIKNIJ

PRZEDMIOTY ZAWODOWE - PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ /nauczyciel: Maria Miecznikowska/

INSTRUKCJA - KLIKNIJ

TECHNIKA PRAC PORZĄDKOWYCH, cz.1 - KLIKNIJ

TECHNIKA PRAC PORZĄDKOWYCH, cz.2 - KLIKNIJ

TECHNIKA PRAC PORZĄDKOWYCH, cz.3 - KLIKNIJ

HISTORIA /nauczyciel: Justyna Woźniak/

WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE I EUROPEJSKA EKSPANSJA KOLONIALNA - KLIKNIJ

REFORMACJA I KONFLIKTY RELIGIJNE W EUROPIE - KLIKNIJ

KULTURA EUROPEJSKA EPOKI RENESANSU I BAROKU - KLIKNIJ

OŚWIECENIE I PRZEMIANY CYWILIZACYJNE I POLITYCZNE XVIII WIEKU - KLIKNIJ

UTRWALENIE WIADOMOŚCI Z DZIAŁU IV - KLIKNIJ


KLASA Ib

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA /nauczyciel Iwona Więcek/

Przepisz najważniejsze informacje do zeszytu lub wydrukuj i wklej. Naucz się.

ŚWIATOWE ORGANIZACJE ŻYWIENIA. KONTROLA SANITARNO-HIGIENICZNA ZAKŁADÓW GASTRONOMICZNYCH - KLIKNIJ

SYSTEM BEZPIECZNEJ PRODUKCJI ŻYWNOŚCI HACCP - KLIKNIJ

ZASADY PRZECHOWYWANIA SUROWCÓW W MAGAZYNACH - KLIKNIJ

PROCES TECHNOLOGICZNY I PROCES PRODUKCYJNY - KLIKNIJ

SYSTEMY TECHNOLOGICZNE PRODUKCJI POTRAW W GASTRONOMII - KLIKNIJ

WPŁYW OBRÓBKI WSTĘPNEJ NA JAKOŚĆ SUROWCÓW - KLIKNIJ

ZJAWISKO CIEMNIENIA I OSMOZY WARZYW I OWOCÓW - KLIKNIJ

OBRÓBKA WSTĘPNA BRUDNA I CZYSTA - KLIKNIJ

ROZDRABNIANIE WARZYW - KLIKNIJ

SPRZĘT DO ROZDRABNIANIA WARZYW - KLIKNIJ

OBRÓBKA TERMICZNA ŻYWNOŚCI - KLIKNIJ

OBRÓBKA CIEPLNA SUROWCÓW I PÓŁPRODUKTÓW - KLIKNIJ

OBRÓBKA CIEPLNA - GOTOWANIE - KLIKNIJ

DUSZENIE - KLIKNIJ

SMAŻENIE - KLIKNIJ

GRILLOWANIE I WĘDZENIE - KLIKNIJ

METODY I TECHNIKI ZALECANE PRZY SPORZĄDZANIU POTRAW DIETETYCZNYCH - KLIKNIJ

KUCHNIA MOLEKULARNA - KLIKNIJ

FIZYKA /nauczyciel Sławomir Langowski/

Zapoznaj się z zagadnieniem:

BUDOWA ATOMU WODORU. STAN PODSTAWOWY I STANY WZBUDZONE - KLIKNIJ

lub skopiuj poniższy link do przeglądarki -
https://epodreczniki.pl/a/budowa-atomu-wodoru-stan-podstawowy-i-stany-wzbudzone/DP7PEhKBo

BIOLOGIA /nauczyciel Izabela Czapla-Zielińska/

TEMATY DO OPRACOWANIA - KLIKNIJ

PRZYCZYNY SPADKU RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ - KLIKNIJ

RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA W ROLNICTWIE. WPŁYW URBANIZACJI I TURYSTYKI NA RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ - KLIKNIJ

OCHRONA PRZYRODY I ŚRODOWISKA. NORMY PRAWNE DOTYCZĄCE PRZYRODY I ŚRODOWISKA - KLIKNIJ

GATUNKI GINĄCE I ZAGROŻONE. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI - KLIKNIJ

CHEMIA /nauczyciel Monika Puzon/

Powtórz zagadnienia z działu MYDŁA I EMULSJE oraz sumiennie przygotuj się do pracy klasowej z tego działu.

ALKOHOLIZM - PRZYCZYNY, SKUTKI, LECZENIE - KLIKNIJ

WPŁYW SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH NA ORGANIZM LUDZKI - KLIKNIJ

TŁUSZCZE I ICH WŁAŚCIWOŚCI - KLIKNIJ

FERMENTACJA I JEJ PRZEMIANY - KLIKNIJ

SPOSOBY KONSERWACJI ŻYWNOŚCI - KLIKNIJ

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI - KLIKNIJ

RODZAJE SUBSTANCJI LECZNICZYCH - KLIKNIJ

DAWKA LECZNICZA I DAWKA TOKSYCZNA LEKU - KLIKNIJ

SPOSOBY PODAWANIA LEKU A SZYBKOŚĆ JEGO DZIAŁANIA - KLIKNIJ

SUBSTANCJE UZALEŻNIAJĄCE. PRZYCZYNY, SKUTKI I ZAPOBIEGANIE - KLIKNIJ

GEOGRAFIA /nauczyciel Małgorzata Rozwadowska/

ZADANIE DO WYKONANIA - KLIKNIJ

PROCESY GLOBALIZACJI - KLIKNIJ

W celu utrwalenia opisanego tematu obejrzyjcie filmy:

FILM 1 - KLIKNIJ

FILM 2 - KLIKNIJ

WSPÓŁCZESNE ZMIANY NA MAPIE POLITYCZNEJ ŚWIATA - KLIKNIJ

PROCESY INTEGRACYJNE I ICH SKUTKI SPOŁECZNO - GOSPODARCZE I POLITYCZNE - KLIKNIJ

TEST WIADOMOŚCI Z DZIAŁU II - KLIKNIJ

ZRÓŻNICOWANIE ZASOBÓW WODNYCH NA ZIEMI - KLIKNIJ

PRZYCZYNY I SKUTKI ZAKŁÓCENIA RÓWNOWAGI EKOLOGICZNEJ - KLIKNIJ

PRZYCZYNY I KONSEKWENCJE DEGRADACJI GLEB - KLIKNIJ

POZAPRZYRODNICZE UWARUNKOWANIA RELACJI CZŁOWIEK - ŚRODOWISKO - KLIKNIJ

JĘZYK ANGIELSKI /nauczyciel Alina Winiarska/

Utrwal wiadomości o czasie teraźniejszym Present Simple - forma twierdząca i forma przecząca. Skorzystaj z notatki w zeszycie.

ZDROWIE - SŁOWNICTWO - KLIKNIJ

OKREŚLANIE CZASU NA ZEGARZE - KLIKNIJ

OKREŚLANIE CZASU NA ZEGARZE - ĆWICZENIA - KLIKNIJ

SPORT - KLIKNIJ

CZAS PRESENT CONTINUOUS - KLIKNIJ

PRZETŁUMACZ TEKST - KLIKNIJ

ĆWICZENIE SŁUCHOWE 1 - KLIKNIJ

ĆWICZENIE SŁUCHOWE 2 - KLIKNIJ

MATEMATYKA /nauczyciel Aleksandra Lisińska/

JEDNOSTKI MIAR - ZADANIA - KLIKNIJ

PROSTOKĄT I KWADRAT - ZADANIA - KLIKNIJ

PROSTOKĄT I KWADRAT - TEORIA - KLIKNIJ

RÓWNOLEGŁOBOK - KREŚLENIE FIGUR, OBLICZANIE OBWODU I POLA POWIERZCHNI - KLIKNIJ

ROMB - KREŚLENIE FIGUR, OBLICZANIE OBWODU I POLA POWIERZCHNI - KLIKNIJ

ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ - OBLICZANIE OBWODU I POLA POWIERZCHNI RÓWNOLEGŁOBOKU I ROMBU - KLIKNIJ

TRAPEZ - WIADOMOŚCI O CZWOROKĄCIE - KLIKNIJ

OBLICZANIE OBWODU I POLA POWIERZCHNI TRAPEZU - KLIKNIJ

CZWOROKĄTY - POWTÓRZENIE I UTRWALENIE WIADOMOŚCI - KLIKNIJ

PROSTOPADŁOŚCIAN - OPIS FIGURY - KLIKNIJ

OBLICZANIE POLA POWIERZCHNI PROSTOPADŁOŚCIANU - KLIKNIJ

SZEŚCIAN - KLIKNIJ

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA /nauczyciel Wiesława Krawiecka/

I POMOC W PRZYPADKU NAGŁEGO ZATRZYMANIA KRĄŻENIA - KLIKNIJ

POSTĘPOWANIE NA MIEJSCU WYPADKU - KLIKNIJ

PIERWSZA POMOC PRZY UTRACIE PRZYTOMNOŚCI - KLIKNIJ

FILM - UKŁADANIE W POZYCJI BEZPIECZNEJ - KLIKNIJ

FILM - I POMOC PRZY ATAKU PADACZKI - KLIKNIJ

I POMOC W PRZYPADKU CIAŁA OBCEGO W DROGACH ODDECHOWYCH - KLIKNIJ

WYCHOWANIE FIZYCZNE /nauczyciel Leszek Krawiecki/

ZADANIE - KLIKNIJ

ZESTAW ĆWICZEŃ 1 - KLIKNIJ

ZESTAW ĆWICZEŃ 2 - KLIKNIJ

ZESTAW ĆWICZEŃ 3 - KLIKNIJ

ZESTAW ĆWICZEŃ 4 - KLIKNIJ

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY /nauczyciel Dorota Krakowska/

ZADANIE - KLIKNIJ

JĘZYK POLSKI /nauczyciel: Magdalena Karasiewicz/

OPIS OBRAZU - KLIKNIJ

ODMIENNE I NIEODMIENNE CZĘŚCI MOWY - KLIKNIJ

CZĘŚCI ZDANIA - KLIKNIJ

CZĘŚCI ZDANIA - POWTÓRKA - KLIKNIJ

MOWA POLSKA - KLIKNIJ

CO JEST STARSZE: IMIĘ CZY NAZWISKO. KARTKA Z PAMIĘTNIKA - KLIKNIJ

INFORMATYKA /nauczyciel: Michał Tarkowski/

ZADANIE - KLIKNIJ

PLIK EXCEL - KLIKNIJ

Czym jest chmura internetowa i jak działa:

MATERIAŁ 1 - KLIKNIJ

MATERIAŁ 2 - KLIKNIJ

MATERIAŁ 3 - KLIKNIJ

E-LEARNING WADY I ZALETY - KLIKNIJ

ROLA TECHNOLOGII INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNEJ - KLIKNIJ

RODZAJE USŁUG INTERNETOWYCH - KLIKNIJ

PHISHING - JAK NIE PAŚĆ OFIARĄ OSZUSTÓW - KLIKNIJ

GRAFIKA RASTROWA - KOMPOZYCJA, KADROWANIE I RETUSZ - KLIKNIJ

HISTORIA /nauczyciel: Justyna Woźniak/

POLSKA W PRZEDEDNIU II WOJNY ŚWIATOWEJ - KLIKNIJ

UTRWALENIE MATERIAŁU O II RZECZYPOSPOLITEJ - KLIKNIJ

KAMPANIA POLSKA - KLIKNIJ

PODBÓJ EUROPY PRZEZ STALINA I HITLERA - KLIKNIJ

WOJNA NIEMIEC Z ZSRR - KLIKNIJ

POLITYKA OKUPACYJNA NIEMIEC - KLIKNIJKLASA Ic

FIZYKA /nauczyciel Sławomir Langowski/

Zapoznaj się z zagadnieniem:

BUDOWA ATOMU WODORU. STAN PODSTAWOWY I STANY WZBUDZONE - KLIKNIJ

lub skopiuj poniższy link do przeglądarki -
https://epodreczniki.pl/a/budowa-atomu-wodoru-stan-podstawowy-i-stany-wzbudzone/DP7PEhKBo

PRZEDMIOTY ZAWODOWE - ŚLUSARZ /nauczyciel Izabela Czapla-Zielińska/

ZADANIE 1 - PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, RYSUNEK TECHNICZNY ZAWODOWY, BEZPIECZEŃSTWO, HIGIENA I ORGANIZACJA PRACY - KLIKNIJ

ZADANIE 2 - BEZPIECZEŃSTWO, HIGIENA I ORGANIZACJA PRACY, ZAJĘCIA MECHANICZNE - KLIKNIJ

ZADANIE 3 - PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, RYSUNEK TECHNICZNY ZAWODOWY - KLIKNIJ

ZADANIE 4 - BEZPIECZEŃSTWO, HIGIENA I ORGANIZACJA PRACY, ZAJĘCIA MECHANICZNE, PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, RYSUNEK TECHNICZNY ZAWODOWY - KLIKNIJ

ZADANIE 5 - BEZPIECZEŃSTWO, HIGIENA I ORGANIZACJA PRACY, ZAJĘCIA MECHANICZNE, PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, RYSUNEK TECHNICZNY ZAWODOWY - KLIKNIJ

ZADANIE 6 - BEZPIECZEŃSTWO, HIGIENA I ORGANIZACJA PRACY, ZAJĘCIA MECHANICZNE, PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, RYSUNEK TECHNICZNY ZAWODOWY - KLIKNIJ

BIOLOGIA /nauczyciel Izabela Czapla-Zielińska/

TEMATY DO OPRACOWANIA - KLIKNIJ

RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA - KLIKNIJ

RÓŻNORODNOŚĆ GENETYCZNA I EKOSYSTEMOWA. PRZYCZYNY SPADKU RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ - KLIKNIJ

RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA W ROLNICTWIE. WPŁYW URBANIZACJI I TURYSTYKI NA RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ - KLIKNIJ

OCHRONA PRZYRODY I ŚRODOWISKA . NORMY PRAWNE DOTYCZĄCE PRZYRODY I ŚRODOWISKA - KLIKNIJ

CHEMIA /nauczyciel Monika Puzon/

Powtórz zagadnienia z działu MYDŁA I EMULSJE oraz sumiennie przygotuj się do pracy klasowej z tego działu.

ALKOHOLIZM - PRZYCZYNY, SKUTKI, LECZENIE - KLIKNIJ

WPŁYW SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH NA ORGANIZM LUDZKI - KLIKNIJ

TŁUSZCZE I ICH WŁAŚCIWOŚCI - KLIKNIJ

FERMENTACJA I JEJ PRZEMIANY - KLIKNIJ

SPOSOBY KONSERWACJI ŻYWNOŚCI - KLIKNIJ

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI - KLIKNIJ

RODZAJE SUBSTANCJI LECZNICZYCH - KLIKNIJ

DAWKA LECZNICZA I DAWKA TOKSYCZNA LEKU - KLIKNIJ

SPOSOBY PODAWANIA LEKU A SZYBKOŚĆ JEGO DZIAŁANIA - KLIKNIJ

SUBSTANCJE UZALEŻNIAJĄCE. PRZYCZYNY, SKUTKI I ZAPOBIEGANIE - KLIKNIJ

GEOGRAFIA /nauczyciel Małgorzata Rozwadowska/

ZADANIE DO WYKONANIA - KLIKNIJ

PROCESY GLOBALIZACJI - KLIKNIJ

W celu utrwalenia opisanego tematu obejrzyjcie filmy:

FILM 1 - KLIKNIJ

FILM 2 - KLIKNIJ

WSPÓŁCZESNE ZMIANY NA MAPIE POLITYCZNEJ ŚWIATA - KLIKNIJ

PROCESY INTEGRACYJNE I ICH SKUTKI SPOŁECZNO - GOSPODARCZE I POLITYCZNE - KLIKNIJ

TEST WIADOMOŚCI Z DZIAŁU II - KLIKNIJ

ZRÓŻNICOWANIE ZASOBÓW WODNYCH NA ZIEMI - KLIKNIJ

PRZYCZYNY I SKUTKI ZAKŁÓCENIA RÓWNOWAGI EKOLOGICZNEJ - KLIKNIJ

PRZYCZYNY I KONSEKWENCJE WSPÓŁCZESNYCH ZMIAN KLIMATU - KLIKNIJ

PRZYCZYNY I KONSEKWENCJE DEGRADACJI GLEB - KLIKNIJ

POZAPRZYRODNICZE UWARUNKOWANIA RELACJI CZŁOWIEK - ŚRODOWISKO - KLIKNIJ

JĘZYK ANGIELSKI /nauczyciel Alina Winiarska/

Powtórz liczby od 0 do 100. Utrwal wiadomości o czasie teraźniejszym Present Simple - forma twierdząca. Skorzystaj z notatki w zeszycie.

ZDROWIE - SŁOWNICTWO - KLIKNIJ

OKREŚLANIE CZASU NA ZEGARZE - KLIKNIJ

OKREŚLANIE CZASU NA ZEGARZE - ĆWICZENIA - KLIKNIJ

SPORT - KLIKNIJ

CZAS PRESENT CONTINUOUS - KLIKNIJ

PRZETŁUMACZ TEKST - KLIKNIJ

ĆWICZENIE SŁUCHOWE 1 - KLIKNIJ

ĆWICZENIE SŁUCHOWE 2 - KLIKNIJ

MATEMATYKA /nauczyciel Aleksandra Lisińska/

JEDNOSTKI MIAR - ZADANIA - KLIKNIJ

PROSTOKĄT I KWADRAT - ZADANIA - KLIKNIJ

PROSTOKĄT I KWADRAT - TEORIA - KLIKNIJ

RÓWNOLEGŁOBOK - KREŚLENIE FIGUR, OBLICZANIE OBWODU I POLA POWIERZCHNI - KLIKNIJ

ROMB - KREŚLENIE FIGUR, OBLICZANIE OBWODU I POLA POWIERZCHNI - KLIKNIJ

ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ - OBLICZANIE OBWODU I POLA POWIERZCHNI RÓWNOLEGŁOBOKU I ROMBU - KLIKNIJ

TRAPEZ - WIADOMOŚCI O CZWOROKĄCIE - KLIKNIJ

OBLICZANIE OBWODU I POLA POWIERZCHNI TRAPEZU - KLIKNIJ

CZWOROKĄTY - POWTÓRZENIE I UTRWALENIE WIADOMOŚCI - KLIKNIJ

PROSTOPADŁOŚCIAN - OPIS FIGURY - KLIKNIJ

OBLICZANIE POLA POWIERZCHNI PROSTOPADŁOŚCIANU - KLIKNIJ

SZEŚCIAN - KLIKNIJ

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA /nauczyciel Wiesława Krawiecka/

I POMOC W PRZYPADKU NAGŁEGO ZATRZYMANIA KRĄŻENIA - KLIKNIJ

POSTĘPOWANIE NA MIEJSCU WYPADKU - KLIKNIJ

PIERWSZA POMOC PRZY UTRACIE PRZYTOMNOŚCI - KLIKNIJ

FILM - UKŁADANIE W POZYCJI BEZPIECZNEJ - KLIKNIJ

FILM - I POMOC PRZY ATAKU PADACZKI - KLIKNIJ

I POMOC W PRZYPADKU CIAŁA OBCEGO W DROGACH ODDECHOWYCH - KLIKNIJ

WYCHOWANIE FIZYCZNE /nauczyciel Leszek Krawiecki/

ZADANIE - KLIKNIJ

ZESTAW ĆWICZEŃ 1 - KLIKNIJ

ZESTAW ĆWICZEŃ 2 - KLIKNIJ

ZESTAW ĆWICZEŃ 3 - KLIKNIJ

ZESTAW ĆWICZEŃ 4 - KLIKNIJ

URZĄDZENIA I SPRZĘT FOTOGRAFICZNY /nauczyciel Michał Tarkowski/

UTRWALENIE WIADOMOŚCI O FUNKCJACH APARATU - KLIKNIJ

ELEMENTY APARATU CYFROWEGO - KLIKNIJ

APARATY KOMPAKTOWE Z WBUDOWANYM OBIEKTYWEM - KLIKNIJ

APARATY KOMPAKTOWE Z WYMIENNYM OBIEKTYWEM - KLIKNIJ

LUSTRZANKI CYFROWE - KLIKNIJ

MATRYCA CCD - BUDOWA I CECHY - KLIKNIJ

MATRYCA CMOS - BUDOWA I CECHY - KLIKNIJ

PODSTAWY OBSŁUGI APARATU CYFROWEGO - POMIAR ŚWIATŁA - KLIKNIJ

TRYB POMIARU ŚWIATŁA - FILM - KLIKNIJ

SPOSOBY POMIARU ŚWIATŁA - FILM - KLIKNIJ

JĘZYK POLSKI /nauczyciel: Magdalena Karasiewicz/

OPIS OBRAZU - KLIKNIJ

ODMIENNE I NIEODMIENNE CZĘŚCI MOWY - KLIKNIJ

CZĘŚCI ZDANIA - KLIKNIJ

CZĘŚCI ZDANIA - POWTÓRKA - KLIKNIJ

MOWA POLSKA - KLIKNIJ

CO JEST STARSZE: IMIĘ CZY NAZWISKO. KARTKA Z PAMIĘTNIKA - KLIKNIJ

TECHNOLOGIA WYTWARZANIA ELEMENTÓW MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI /nauczyciel Piotr Listowski/

PASOWANIE - WIEDZA TEORETYCZNA, cz.1 - KLIKNIJ

PASOWANIE - WIEDZA TEORETYCZNA, cz.2 - KLIKNIJ

PASOWANIE - ZADANIE - KLIKNIJ

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY /nauczyciel: Remigiusz Ratajczak/

ZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAJĘĆ Z FOTOGRAFII - KLIKNIJ

PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY - KLIKNIJ

PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY - ZADANIE - KLIKNIJ

WYPOSAŻENIE APTECZKI NA STANOWISKU PRACY - KLIKNIJ

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH, KONTROLA FUNKCJI ŻYCIOWYCH - KLIKNIJ

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO - ODDECHOWA, cz.1 - KLIKNIJ

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO - ODDECHOWA, cz.2 - KLIKNIJ

PIERWSZA POMOC W URAZACH TERMICZNYCH, cz.1 - KLIKNIJ

PIERWSZA POMOC W URAZACH TERMICZNYCH, cz.2 - KLIKNIJ

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU - TECHNIKI FOTOGRAFICZNE /nauczyciel: Remigiusz Ratajczak/

ŚWIATŁO I JEGO WŁAŚCIWOŚCI - KLIKNIJ

CECHY ŚWIATŁA - KLIKNIJ

ŚWIATŁO PADAJĄCE I ŚWIATŁO ODBITE - KLIKNIJ

NATURALNE I SZTUCZNE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA - KLIKNIJ

OBSŁUGA LAMP BŁYSKOWYCH - KLIKNIJ

OBSŁUGA STUDYJNYCH LAMP BŁYSKOWYCH, cz.1 - KLIKNIJ

OBSŁUGA STUDYJNYCH LAMP BŁYSKOWYCH, cz.2 - KLIKNIJ

OBSŁUGA STUDYJNYCH LAMP ŚWIECĄCYCH ŚWIATŁEM CIĄGŁYM, cz.1 - KLIKNIJ

OBSŁUGA STUDYJNYCH LAMP ŚWIECĄCYCH ŚWIATŁEM CIĄGŁYM, cz.2 - KLIKNIJ

CYFROWA OBRÓBKA OBRAZU /nauczyciel: Remigiusz Ratajczak/

PROGRAMY DO EDYCJI I RETUSZU PORTRETÓW - KLIKNIJ

ZASADY KOMPOZYCJI, cz.1 - KLIKNIJ

ZASADY KOMPOZYCJI I ESTETYKI, cz.2 - KLIKNIJ

ZASADY KOMPOZYCJI I ESTETYKI, cz.3 - KLIKNIJ

ŚRODKI WYRAZU ARTYSTYCZNEGO, cz.1 - KLIKNIJ

ŚRODKI WYRAZU ARTYSTYCZNEGO, cz.2 GŁĘBIA OSTROŚCI - KLIKNIJ

ŚRODKI WYRAZU ARTYSTYCZNEGO - RUCH, cz.1 - KLIKNIJ

ŚRODKI WYRAZU ARTYSTYCZNEGO - RUCH, cz.2 - KLIKNIJ

INFORMATYKA /nauczyciel: Michał Tarkowski/

ZADANIE - KLIKNIJ

PLIK EXCEL - KLIKNIJ

Czym jest chmura internetowa i jak działa:

MATERIAŁ 1 - KLIKNIJ

MATERIAŁ 2 - KLIKNIJ

MATERIAŁ 3 - KLIKNIJ

E-LEARNING WADY I ZALETY - KLIKNIJ

ROLA TECHNOLOGII INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNEJ - KLIKNIJ

RODZAJE USŁUG INTERNETOWYCH - KLIKNIJ

PHISHING - JAK NIE PAŚĆ OFIARĄ OSZUSTÓW - KLIKNIJ

GRAFIKA RASTROWA - KOMPOZYCJA, KADROWANIE I RETUSZ - KLIKNIJ

HISTORIA /nauczyciel: Justyna Woźniak/

KAMPANIA POLSKA - KLIKNIJ

PODBÓJ EUROPY PRZEZ STALINA I HITLERA - KLIKNIJ

WOJNA NIEMIEC Z ZSRR - KLIKNIJ

POLITYKA OKUPACYJNA NIEMIEC - KLIKNIJ

WOJNA POZA EUROPĄ - KLIKNIJ

DROGA DO ZWYCIĘSTWA - KLIKNIJKLASA Id

PRZEDMIOTY ZAWODOWE - MONTER /nauczyciel Sławomir Langowski/

Zapoznaj się z materiałami od strony 37 - 48 (pkt 4.31)

MONTAŻ SYSTEMÓW SUCHEJ ZABUDOWY - KLIKNIJ

FIZYKA /nauczyciel Sławomir Langowski/

Zapoznaj się z zagadnieniem:

BUDOWA ATOMU WODORU. STAN PODSTAWOWY I STANY WZBUDZONE - KLIKNIJ

lub skopiuj poniższy link do przeglądarki -
https://epodreczniki.pl/a/budowa-atomu-wodoru-stan-podstawowy-i-stany-wzbudzone/DP7PEhKBo

RYSUNEK I DOKUMENTACJA TECHNICZNA /nauczyciel Izabela Czapla-Zielińska/

TEMATY DO OPRACOWANIA - KLIKNIJ

KREŚLENIE KĄTÓW I FIGUR GEOMETRYCZNYCH - KLIKNIJ

KREŚLENIE KRZYWYCH - KLIKNIJ

SPORZĄDZANIE SZKICÓW PRZY UŻYCIU PROSTYCH PROGRAMÓW GRAFICZNYCH - KLIKNIJ

WYKONANIE SZKICU BUDOWLANEGO - KLIKNIJ

BIOLOGIA /nauczyciel Izabela Czapla-Zielińska/

TEMATY DO OPRACOWANIA - KLIKNIJ

PRZYCZYNY SPADKU RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ - KLIKNIJ

RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA W ROLNICTWIE. WPŁYW URBANIZACJI I TURYSTYKI NA RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ - KLIKNIJ

OCHRONA PRZYRODY I ŚRODOWISKA. NORMY PRAWNE DOTYCZĄCE PRZYRODY I ŚRODOWISKA - KLIKNIJ

GATUNKI GINĄCE I ZAGROŻONE. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI - KLIKNIJ

CHEMIA /nauczyciel Monika Puzon/

Powtórz zagadnienia z działu MYDŁA I EMULSJE oraz sumiennie przygotuj się do pracy klasowej z tego działu.

ALKOHOLIZM - PRZYCZYNY, SKUTKI, LECZENIE - KLIKNIJ

WPŁYW SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH NA ORGANIZM LUDZKI - KLIKNIJ

TŁUSZCZE I ICH WŁAŚCIWOŚCI - KLIKNIJ

FERMENTACJA I JEJ PRZEMIANY - KLIKNIJ

SPOSOBY KONSERWACJI ŻYWNOŚCI - KLIKNIJ

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI - KLIKNIJ

RODZAJE SUBSTANCJI LECZNICZYCH - KLIKNIJ

DAWKA LECZNICZA I DAWKA TOKSYCZNA LEKU - KLIKNIJ

SPOSOBY PODAWANIA LEKU A SZYBKOŚĆ JEGO DZIAŁANIA - KLIKNIJ

SUBSTANCJE UZALEŻNIAJĄCE. PRZYCZYNY, SKUTKI I ZAPOBIEGANIE - KLIKNIJ

GEOGRAFIA /nauczyciel Małgorzata Rozwadowska/

ZADANIE DO WYKONANIA - KLIKNIJ

PROCESY GLOBALIZACJI - KLIKNIJ

W celu utrwalenia opisanego tematu obejrzyjcie filmy:

FILM 1 - KLIKNIJ

FILM 2 - KLIKNIJ

WSPÓŁCZESNE ZMIANY NA MAPIE POLITYCZNEJ ŚWIATA - KLIKNIJ

PROCESY INTEGRACYJNE I ICH SKUTKI SPOŁECZNO - GOSPODARCZE I POLITYCZNE - KLIKNIJ

TEST WIADOMOŚCI Z DZIAŁU II - KLIKNIJ

ZRÓŻNICOWANIE ZASOBÓW WODNYCH NA ZIEMI - KLIKNIJ

PRZYCZYNY I SKUTKI ZAKŁÓCENIA RÓWNOWAGI EKOLOGICZNEJ - KLIKNIJ

PRZYCZYNY I KONSEKWENCJE DEGRADACJI GLEB - KLIKNIJ

POZAPRZYRODNICZE UWARUNKOWANIA RELACJI CZŁOWIEK - ŚRODOWISKO - KLIKNIJ

JĘZYK ANGIELSKI /nauczyciel Alina Winiarska/

Utrwal wiadomości o czasie teraźniejszym Present Simple - forma twierdząca i forma przecząca. Skorzystaj z notatki w zeszycie.

ZDROWIE - SŁOWNICTWO - KLIKNIJ

OKREŚLANIE CZASU NA ZEGARZE - KLIKNIJ

OKREŚLANIE CZASU NA ZEGARZE - ĆWICZENIA - KLIKNIJ

SPORT - KLIKNIJ

CZAS PRESENT CONTINUOUS - KLIKNIJ

PRZETŁUMACZ TEKST - KLIKNIJ

ĆWICZENIE SŁUCHOWE 1 - KLIKNIJ

ĆWICZENIE SŁUCHOWE 2 - KLIKNIJ

MATEMATYKA /nauczyciel Aleksandra Lisińska/

JEDNOSTKI MIAR - ZADANIA - KLIKNIJ

PROSTOKĄT I KWADRAT - ZADANIA - KLIKNIJ

PROSTOKĄT I KWADRAT - TEORIA - KLIKNIJ

RÓWNOLEGŁOBOK - KREŚLENIE FIGUR, OBLICZANIE OBWODU I POLA POWIERZCHNI - KLIKNIJ

ROMB - KREŚLENIE FIGUR, OBLICZANIE OBWODU I POLA POWIERZCHNI - KLIKNIJ

ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ - OBLICZANIE OBWODU I POLA POWIERZCHNI RÓWNOLEGŁOBOKU I ROMBU - KLIKNIJ

TRAPEZ - WIADOMOŚCI O CZWOROKĄCIE - KLIKNIJ

OBLICZANIE OBWODU I POLA POWIERZCHNI TRAPEZU - KLIKNIJ

CZWOROKĄTY - POWTÓRZENIE I UTRWALENIE WIADOMOŚCI - KLIKNIJ

PROSTOPADŁOŚCIAN - OPIS FIGURY - KLIKNIJ

OBLICZANIE POLA POWIERZCHNI PROSTOPADŁOŚCIANU - KLIKNIJ

SZEŚCIAN - KLIKNIJ

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA /nauczyciel Wiesława Krawiecka/

I POMOC W PRZYPADKU NAGŁEGO ZATRZYMANIA KRĄŻENIA - KLIKNIJ

POSTĘPOWANIE NA MIEJSCU WYPADKU - KLIKNIJ

PIERWSZA POMOC PRZY UTRACIE PRZYTOMNOŚCI - KLIKNIJ

FILM - UKŁADANIE W POZYCJI BEZPIECZNEJ - KLIKNIJ

FILM - I POMOC PRZY ATAKU PADACZKI - KLIKNIJ

I POMOC W PRZYPADKU CIAŁA OBCEGO W DROGACH ODDECHOWYCH - KLIKNIJ

WYCHOWANIE FIZYCZNE /nauczyciel Wojciech Pietrzak/

PRZEPISY GIER ZESPOŁOWYCH - KLIKNIJ

JĘZYK POLSKI /nauczyciel Bożena Półczyńska/

ZADANIA - KLIKNIJ

LINKI DO ZADAŃ:

ŚWIAT STAROŻYTNYCH GRECKICH BOGÓW - KLIKNIJ

ROMEO I JULIA - KLIKNIJ

C.K. NORWID - W WERONIE - KLIKNIJ

JAN KOCHANOWSKI JAKO TWÓRCA RENESANSOWY - KLIKNIJ

FRAZEOLOGIA - KLIKNIJ

BOGURODZICA. FUNKCJE WYPOWIEDZI - KLIKNIJ

PIEŚŃ LEGIONÓW POLSKICH WE WŁOSZECH - KLIKNIJ

MARIA KONOPNICKA - PISARKA I POETKA. KTO I DO KOGO MÓWI W "ROCIE" - KLIKNIJ

JAN KOCHANOWSKI. PIEŚŃ O DOMU - KLIKNIJ

BAJKA PRZYJACIELE ADAMA MICKIEWICZA. POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA - KLIKNIJ

SYLWETKA BOLESŁAWA PRUSA - PISARZA POZYTYWIZMU. NOWELA NA WAKACJACH - KLIKNIJ

PISMA UŻYTKOWE - OGŁOSZENIE, ZAPROSZENIE I ZAWIADOMIENIE. ZACHOWANIE BOHATERÓW NOWELI NA WAKACJACH - KLIKNIJ

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU - MONTER /nauczyciele: Krzysztof Krajkowski, Łukasz Karnowski/

ZADANIE 1 - KLIKNIJ

ZADANIE 2: Proszę zapoznać się ze sposobem wykonania zadania (link poniżej) oraz wypisać rodzaje profili metalowych oraz łączników potrzebnych do jego wykonania.
Odpowiedzi proszę przesyłać na adres e-mail nauczyciela praktycznej nauki zawodu.

LINK DO ZADANIA 2 - KLIKNIJ

ZADANIE 3 - KLIKNIJ

LINK DO ZADANIA 3 - KLIKNIJ

ZADANIE 4 - KLIKNIJ

LINK DO ZADANIA 4 - KLIKNIJ

ZADANIE 5: JAK WYKONAĆ SUCHE TYNKI - KLIKNIJ

LINK DO ZADANIA 5 - KLIKNIJ

ZADANIE 6 - KLIKNIJ

ZADANIE 7 - KLIKNIJ

ZADANIE 8 - KLIKNIJ

ZADANIE 9 - KLIKNIJ

LINK DO ZADANIA 9 - KLIKNIJ

INFORMATYKA /nauczyciel: Michał Tarkowski/

ZADANIE - KLIKNIJ

PLIK EXCEL - KLIKNIJ

Czym jest chmura internetowa i jak działa:

MATERIAŁ 1 - KLIKNIJ

MATERIAŁ 2 - KLIKNIJ

MATERIAŁ 3 - KLIKNIJ

E-LEARNING WADY I ZALETY - KLIKNIJ

ROLA TECHNOLOGII INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNEJ - KLIKNIJ

RODZAJE USŁUG INTERNETOWYCH - KLIKNIJ

PHISHING - JAK NIE PAŚĆ OFIARĄ OSZUSTÓW - KLIKNIJ

GRAFIKA RASTROWA - KOMPOZYCJA, KADROWANIE I RETUSZ - KLIKNIJ

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ /nauczyciel: Iwona Więcek/

JAK PRACOWAĆ I UCZYĆ SIĘ W DOMU - KLIKNIJ

WIELKANOC TRADYCJE I OBYCZAJE - KLIKNIJ

MAJOWE ŚWIĘTA NARODOWE - KLIKNIJ

PRZYPOMNIENIE - KLIKNIJ

HISTORIA /nauczyciel: Justyna Woźniak/

POLSKA W PRZEDEDNIU II WOJNY ŚWIATOWEJ - KLIKNIJ

UTRWALENIE MATERIAŁU O II RZECZYPOSPOLITEJ - KLIKNIJ

KAMPANIA POLSKA - KLIKNIJ

PODBÓJ EUROPY PRZEZ STALINA I HITLERA - KLIKNIJ

WOJNA NIEMIEC Z ZSRR - KLIKNIJ

POLITYKA OKUPACYJNA NIEMIEC - KLIKNIJZAJĘCIA REWALIDACYJNE DLA WSZYSTKICH KLAS

ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE PAMIĘĆ I KONCENTRACJĘ UWAGI - KLIKNIJ

ĆWICZENIA ROZWIJAJĄCE FUNKCJE JĘZYKOWE 1 - KLIKNIJ

ĆWICZENIA ROZWIJAJĄCE FUNKCJE JĘZYKOWE 2 - KLIKNIJ

ĆWICZENIA ROZWIJAJĄCE MYŚLENIE ARYTMETYCZNE - KLIKNIJ

ĆWICZENIA PERCEPCJI WZROKOWEJ - KLIKNIJ

KRZYŻÓWKI MATEMATYCZNE - KLIKNIJ

FLAGI - KLIKNIJ

zadania dla grup prowadzonych przez p. Jolantę Siemianowską

ZADANIA - KLIKNIJ

zadania dla grup prowadzonych przez p. Annę Frela

ZADANIA 1 - KLIKNIJ

ZADANIA 2 - KLIKNIJ

ZADANIA 3 - KLIKNIJ

propozycje dla uczestników chóru / p. Mateusz Frela/

PROPOZYCJA 1 - KLIKNIJ

PROPOZYCJA 2 - KLIKNIJ

PROPOZYCJA 3 - KLIKNIJ

RELIGIA

dla klas prowadzonych przez ks.Grzegorza

W ramach zajęć lekcyjnych z religii oraz prac domowych, odmawiajcie codziennie dziesiątkę różańca w intencji osób chorych, o łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo oraz wstawiennictwo świętych patronów.

dla klas prowadzonych przez ks.Krzysztofa

W ramach zajęć w tym okresie w piątek /co tydzień/ polecajcie wszystkich chorych zarażonych koronawirusem poprzez nabożeństwo drogi krzyżowej. Możecie również odmawiać inne modlitwy według uznania.

PROŚBA KSIĘDZA KRZYSZTOFA - KLIKNIJ

dla klas prowadzonych przez ks.Przemysława

Ks. Przemysław Wolny prosi swoich uczniów o kontakt e-mailowy na adres pwolny1979@gmail.com z dopiskiem w temacie "SOSW2". Adresy e-mailowe uczniów zostaną wykorzystane do "nauki zdalnej" na miarę możliwości uczniów.

ZADANIE - KLIKNIJ