OŚRODEK SZKOLNO -WYCHOWAWCZY NR 2

im. Kazimierza Kirejczyka

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

UL. KASPROWICZA 4
86-300 GRUDZIĄDZ
TEL.(056)4654323 do 324, fax 4654325

Zasady rekrutacji i kryteria przyjęcia do SOSW Nr 2 w Grudziądzu

Podanie o przyjęcie do szkoły - wzór

Podanie o przyjęcie do internatu - wzór