Nasi wolontariusze są pełni pasji i zaangażowania, kierują się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Po prostu CHCĄ nieść bezinteresowną pomoc;)

"Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi" ...... /Jan Paweł II/

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 12.I.2020

JOANNA SKOREK zdobyła wyróżnienie w konkursie Wolontariusz roku 2019

      Asia Skorek z klasy IIIB otrzymała wyróżnienie w konkursie Wolontariusz Roku organizowanym przez Urząd Miasta w Grudziądzu. Asia jest dziewczyną zarażającą pozytywną energią i uśmiechem, pomaganie ludziom potrzebującym ma we krwi i za tę pomoc została wyróżniona. Nagrodę odbierała w towarzystwie Pawła Dytłow, który jest bardzo aktywnym wolontariuszem /honorowo oddaje krew, bierze udział w zbiórkach żywności/ oraz Piotra Saderskiego, który od pierwszego dnia pobytu w internacie opiekuje się kolegą Darkiem jak bratem, nie oczekując za to nagród czy pochwał. Gratulujemy sukcesów oraz ochoty do działania na rzecz drugiego człowieka.


          Rok szkolny 2018/2019 a my nadal POMAGAMY.
 • 10 października - 11 uczniów oddawało krew jako honorowi dawcy krwi./Opiekunowie: Dorota Borowiec, Tomasz Kamiński/
 • 30 października - grupa uczniów udała się na cmentarz w Grudziądzu i pamiętając o osobach zmarłych zapaliła znicze na ich grobach./Opiekun: Katarzyna Kopras/
 • 30 listopada - 25 wolontariuszy uczestniczyło w świątecznej zbiórce żywności organizowanej przez Bank Żywności w Grudziądzu./Opiekunowie: Dorota Borowiec, Alina Winiarska, Mariola Sokołowska, Tomasz Kamiński/
 • 3 grudnia - uczeń Dominik Łapucha z klasy IIID został wyróżniony w konkursie Wolontariusz Roku organizowanym przez Urząd Miasta w Grudziądzu. /Opiekun: Alina Winiarska, Dorota Borowiec/
 • 6 grudnia - zakończyła się akcja zbiórki dla schroniska dla zwierząt. Uczennice przekazały dary zebrane w szkole.
 • 13 stycznia - 9 wolontariuszy brało udział w 27 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy./Opiekun Alina Winiarska, Tomasz Kamiński/
  Na aukcję Orkiestry uczennica Patrycja Rutkowska pod opieką Doroty Borowiec wykonała dziecięcy dywanik. •           W bieżącym roku szkolnym również chcemy pomagać tak bardzo, jak tylko umiemy.
 • Dwukrotnie już zajmowaliśmy się zbiórką żywności w markecie Stokrotka na osiedlu Strzemięcin, w dniu 29 września i 1 grudnia 2017.
 • 12 wolontariuszy oddało krew w Punkcie Honorowego Dawcy Krwi.
 • Z okazji Dnia Wolontariusza Marta Szczepańska i Mateusz Kawka otrzymali wyróżnienie prezydenta Grudziądza.
 • Wolontariusze /uczniowie i absolwenci szkoły/ wzięli udział w XXVI Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 • W grudniu 2017 zbieraliśmy zużyty sprzęt elektroniczny /telefony, aparaty fotograficzne, tonery, itp./ pomagając dzieciom nieuleczalnie chorym w ramach współpracy z Fundacją Skarbowości im. Jana Pawła II. •           W roku szkolnym 2016/2017 udało nam się zrealizować następujące zadania:
 • podjęcie współpracy z Bankiem Żywności w Grudziądzu
 • zbiórka żywności w markecie Stokrotka na osiedlu Strzemięcin
 • akcja oddawania krwi /14 wolontariuszy - 14.XI.2016, 12 wolontariuszy - 24.IV.2017/
 • udział w XXV Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy /8 wolontariuszy/
 • przygotowanie anioła na aukcję WOŚP
 • Kurs Pierwszej Pomocy prowadzony przez Instruktorów Młodzieżowych PCK
 • zbiórka karmy, smyczy, koców dla zwierząt w Ośrodku Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie
 • Wielkanocna Zbiórka Żywności pod patronatem Banku Żywności
 • Wielki Test o Pomaganiu czyli konkurs wiedzy o pierwszej pomocy i formach wolontariatu.